Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Kvinnor hostade mer än män

Publicerad: 26 maj 2009, 11:03

Kvinnor med kronisk hosta hade fler hostattacker än män med samma problem. Den hostrelaterade livskvaliteten var dock densamma hos bägge könen, enligt en ny studie.


Forskare vid Manchester South Hospital i Manchester, Storbritannien, har gått på djupet med könsskillnader mellan patienter med kronisk hosta. Bakgrunden är att kvinnor är överrepresenterade på specialiserade hostmottagningar och att det är känt att kvinnor har en känsligare hostreflex än män.

I studien ingick 100 patienter som hade haft kronisk hosta utan känd orsak i median fyra år. Medelåldern var 56 år och 65 av deltagarna var kvinnor.

Studiedeltagarna fick genomgå olika fysiologiska tester. De övervakades också under en 24-timmarsperiod under vilken antalet hostattacker räknades.

Kvinnorna i studien hade som väntat lägre tröskelnivå för att hosta när de fick inandas det hostprovocerande ämnet citronsyra. Kvinnorna hade även betydligt högre hostattackfrekvens än männen. I genomsnitt hostade kvinnorna 16,6 gånger i timmen, medan männen hostade 9,4 gånger i timmen.

I en multivariatanalys konstaterade forskarna att kön, ålder och hostreflexkänslighet men inte lungfunktion och bronkiell hyperreaktivitet påverkade varians i hostfrekvens.

Det fanns dock inga skillnader mellan könen när det gällde hostrelaterad livskvalitet, mätt enligt frågeformuläret Leicester Cough Questionaire.

Forskarna slutsats är att man måste ta hänsyn till kön och ålder vid design av studier om hosta.

Studien publiceras i majnumret av tidskriften Thorax.

Läs abstract:

Thorax, 2009; 64: 393–398

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev