Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Läkare ansåg att astma låg bakom hemorrojder

Publicerad: 6 december 2017, 13:40

Foto: Jesper Cederberg.

En vårdcentral anmäler en läkare till Ivo sedan han diagnostiserat 64 procent av sina patienter med astma – trots att de sökt för skiftande symtom.


Ämnen i artikeln:

IvoAstma

I anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver verksamhetschefen för en vårdcentral i östra Sverige att läkaren i början av sin anställning uppfattades som flink, flitig och med gott omdöme. Men snart kom signaler om att patienter känt sig åsidosatta och att läkaren kommit fram till att astma var orsaken till diverse skiftande symtom som patienterna sökt för.

Efter att problemen tilltagit under ett antal veckor förklarade läkaren för medicinskt ledningsansvarig vid vårdcentralen att han ansåg att astma var underdiagnostiserat och att sjukdomen kunde ligga bakom nackdiskbråck, huvudvärk, migrän, utbrändhet, ljumskbråck, knäartros och hemorrojder.

Både verksamhetschefen och medicinskt ledningsansvarig sade vid upprepade tillfällen åt läkaren att försöka hålla sig till de symtom som patienterna sökte för. När läkaren sedan angav astma som orsak till att en patient varit medvetslös i flera minuter och krampat fick han sluta sin anställning, framgår det i anmälan.

Vid en genomgång av läkarens 219 patientbesök fann vårdcentralen att astma hade nydiagnostiserats, eller starkt misstänkts, i 140 fall, motsvarande 64 procent av besöken.

Vårdcentralen har inte kunnat se att någon patient kommit till skada på annat sätt än ekonomiskt då läkaren i majoriteten av fallen skrivit ut kostsamma läkemedel. Ett antal av läkarens patienter har nu handlagts på nytt då deras utgångssymtom inte bedömts tidigare.

Av anmälan framgår även att läkaren lyssnat på lungorna på så gott som samtliga patienter han mött, oavsett vad de har sökt för, och oftast hittat något avvikande. De flesta patienter ska även ha fått göra ett utandningstest, så kallat peak expiratory flow, pef. Oavsett värde har läkaren misstänkt astma och skrivit ut läkemedel.

Läkaren själv ska vara övertygad om att han har gjort rätt.

Anmälan enligt patientsäkerhetslagen 3 kapitlet 7§

En vårdgivare ska snarast anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

IvoAstma

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev