Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Lungtumörer från samma patienter var olika

Publicerad: 9 oktober 2014, 18:00

Skilda delar av samma primära lungtumör hade olika genetiska förändringar, enligt två nya studier i tidskriften Science. Möjligen kan det få konsekvenser för hur man tar prover av lungtumörer i framtiden.


Det är ett välkänt fenomen att tumörer från patienter med samma typ av cancer kan bära på olika mutationer, vilket i sin tur kan påverka hur de svarar på behandling.

Men det står nu allt mer och mer klart att även samma tumör från en enskild patient kan visa på liknande skillnader, så kallad intratumoral heterogenitet. Detta fenomen har nu forskare vid bland annat University College London i Storbritannien gått till botten med när det gäller lungcancer.

De undersökte totalt 25 delar av sju bortopererade primärtumörer hos patienter med icke småcellig lungcancer.

Slutsatsen är att de olika delarna inte sällan visade olika typer av genetiska förändringar, till exempel beträffande så kallade kopienummervariationer och förekomsten av mutationer i ett speciellt protein som ofta är förändrat vid lungcancer.

Hos patienter som slutat röka för länge sedan pekade mutationsmönstret på att den tumörinitierande förändringen inträffat tidigt och patienterna gått igenom en lång tyst sjukdomsfas.

I den andra studien har forskare vid bland annat University of Texas i USA studerat elva primärtumörer från lika många patienter. Visserligen fann de klara belägg för intratumoral heterogenitet men när det gällde vissa kända mutationer som driver cancerutvecklingen var skillnaderna små.

Däremot verkade skillnaderna vara större inuti tumörer som återkom efter en operation i botande syfte. Denna observation var dock bara baserad på tre patienter som fått återfall i sjukdomen.

En möjlig konsekvens av intratumoral heterogenitet är att det skulle kunna behövas fler biopsier från samma tumör för att få en mer riktig bild av de underliggande mutationerna för att till exempel anpassa behandlingen. I dag tas nästan uteslutande biopsier från en bara del av tumören.

Huruvida sådana utökade biopsier kan bli aktuellt i framtiden är för tidigt att säga utifrån de två aktuella studierna, enligt den indiskamerikanske cancergenforskaren Ramaswamy Govindan, som skrivit en kommentar till studierna i tidskrifterna.

Han pekar också på att det kan finnas risker med att ta för många biopsier på  tumörer hos patienter med metastatisk sjukdom.

Läs abstract till studierna:

Elza de Bruin med flera. Spatial and temporal diversity in genomic instability processes defines lung cancer evolution. Science 2014; 345: 251–256. DOI: 10.1126/science.1253462
Jianjun Zhang med flera. Intratumor heterogeneity in localized lung adenocarcinomas delineated by multiregion sequencing. Science 2014; 345: 256–259. DOI: 10.1126/science.1256930

Relaterat material

Tumörer nu ännu mer olika

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev