söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Macchiarini frias för artikel om cellbehandling

Publicerad: 19 juni 2017, 15:57

Paolo Macchiarini och hans 25 medförfattare frias i det aktuella ärendet av expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN. Foto: Oskar Kullander/Bildbyrån

En sakkunnig ansåg att det rådde oredlighet i forskning i en artikel där Paolo Macchiarini och kollegor redogör för hur en svårt sjuk patient fick blodceller direkt i luftstrupen. Nu frias arbetet av en expertgrupp vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN.

Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniKarolinska institutetKarolinska universitetssjukhuset

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Anledningen: ”Det går inte att fastställa att åtgärderna skett inom forskning.”

Det hela handlar om en artikel i tidskriften Respiration från år 2015 där en stor grupp forskare redogör för ett fall där en brännskadad man med svår andningssvikt fick den experimentela terapin då konventionell behandling med konstgjord lunga, så kallad ecmo, inte hjälpte.

Enligt artikeln ska behandlingen med antiinflammatoriska vita blodkroppar ha förbättrat mannens lungfunktion kortvarigt innan patienten avled av multipel organsvikt.

Då misstankar om oredlighet i forskning riktades mot arbetet bad den dåvarande ledningen för Karolinska institutet under våren 2016 om ett utlåtande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN.

Expertgruppen anlitade i sin tur den sakkunniga experten Dag Lundberg, professor emeritus i anestesi och intensivvård vid Lunds universitet. Dagens Medicin har tidigare skrivit om att Lundberg var mycket kritisk till artikeln och att han ansåg att oredlighet i forskning förelåg av flera orsaker, som att forskarna inte hade etikprövningstillstånd för behandlingen, att det inte fanns några prekliniska data på metoden samt att betydelsen av resultaten överdrivits i fallstudie med ”ringa bevisvärde”.

Men någon oredlighet anser alltså inte expertgruppen ha förelegat. Dess ordförande före detta lagmannen Lena Berke skriver att de brister som Dag Lundberg lyft fram ”i allt väsentligt ligger inom ramen för sjukvård och inte forskning. De eventuella brister som förekommit inom vården är inte en fråga för expertgruppen.”

Trots att flera omständigheter föreligger som pekar på att det handlar om forskning finner expertgruppen att det inte kan uteslutas att det rör sig om sjukvård. Att patienten till exempel utsattes för 23 bronkoskopier kan kritiseras om det skedde i studiesyfte och ”möjligen vara föremål för oredlighet i forskning”, skriver Lena Berke. Samtidigt kan det inte uteslutas, fortsätter hon, ”att detta gjorts i syfte att undersöka hur den experimentella behandlingen verkade”.

När arbetet sedan publiceras i tidskriften Respiration är det utan tvekan forskning, anser expertgruppen som också påpekar att forskarna i denna del sökt och fått etikprövningstillstånd. Huruvida beskrivningen av effekterna här ska ha överdrivits eller ej berörs inte i utlåtandet. Slutsatsen är att det inte finns någon ”grund för att fastslå oredlighet i forskning”.

Nu är det upp till Karolinska institutets rektor att fatta beslut i frågan.

I fredags skrev Dagens Medicin om att två sakkunniga experter ansåg att oredlighet i forskning förelegat i fem av sex publicerade artiklar med anknytning till de beryktade transplantationerna med konstgjorda luftstrupar som Paolo Macchiarini utförde vid Karolinska universitetssjukhuset.

Relaterat material

Macchiariniartikel om cellbehandling döms ut

Paolo Macchiarini – detta har hänt

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev