Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Medicinering vid rökstopp ger inte psykiska besvär

Publicerad: 22 april 2016, 22:30

Läkemedelsbehandling ökade inte förekomsten av nya psykiska besvär hos deltagare som ville sluta röka.

Foto: Thinkstock

Det finns ingen ökad risk för att rökare med psykisk sjukdom skulle drabbas av nya besvär om de använder två vanliga läkemedel för rökavvänjning, enligt en randomiserad studie i Lancet.

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Tidigare forskning har visat att det finns en liten risk för psykiska bieffekter hos individer som vill sluta röka med hjälp av två läkemedel: Champix (vareniklin) eller Zyban (bupropion). Men om bilden är densamma för personer med en historik av psykisk sjukdom debatteras fortfarande.

Nu har ett internationellt forskarlag försökt svara på frågan genom att studera fler än 8 000 rökare, med eller utan psykiska besvär. Deltagarna medicinerades antingen med Champix, Zyban, nikotinplåster eller så fick de placebo.

Resultaten visar att Zyban ökar förekomsten av medelsvåra och svåra neuropsykiatriska händelser med 6,7 procent hos individer med en psykisk sjukdom. Motsvarande siffra låg runt 5,0 procent för deltagare ur samma grupp som fick nikotinlåster eller placebo.

Deltagare utan en historik av psykiska besvär hade en mindre förekomst av medelsvåra till svåra neuropsykiatriska besvär efter medicinering med Zyban, 2,2 procent. Motsvarande siffra var något högre för deltagare ur samma grupp som fick nikotinlåster eller placebo, runt 2,5 procent.

En svaghet med studien var att gruppen som representerade psykisk sjukdom innefattade deltagare som hade fått behandling under minst tre månader. Därmed kanske resultaten inte är applicerbara på individer utan terapi, skriver forskarna.

Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Den inkluderade 140 centra i 16 länder och pågick mellan 2011 och 2013. Deltagarna fick aktiv behandling i 12 veckor och därefter var de utan medicinering i ytterligare 12 veckor.

Läs mer i abstract:

Robert M Anthenelli med flera. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet, publicerad online den 22 april 2016. Doi: 10.1016/S0140-6736(16)30272-0

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev