Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Mindre luftföroreningar kan ge större lungor

Publicerad: 6 mars 2015, 14:41

Foto: Thinkstock

Nu stärker en ny studie sambandet mellan luftföroreningar och försämrad lungfunktion hos barn.


I den kaliforniska studien, publicerad i New England Journal of Medicine, mätte forskare lungfunktion hos tre grupper av barn vid 11 respektive 15 års ålder. Grupperna följdes under olika tidsperioder, vilket innebar olika halter av luftföroreningar under uppväxten.

Luftföroreningarna minskade drastiskt över tid i studien. Kvävedioxid och partiklar mindre än 2,5 mikrometer i diameter minskade mest.

Resultaten visade ett samband mellan minskade halter av olika luftföroreningar och förbättrad lungtillväxt hos barnen, mätt som ökningen i lungfunktion mellan 11 och 15 års ålder. Dessutom minskade andelen barn som hade extremt dålig lungfunktion vid 15 års ålder från 7,9 till 3,6 procent mellan gruppen som växte upp med mest luftföroreningar jämfört med den som växte upp med minst.

I en ledarkommentar till artikeln skriver två amerikanska experter att även om studien inte kan bevisa orsakssamband så styrks sambandet mellan lungfunktion och luftföroreningar ju fler studier som visar samma resultat.

Hela artikeln kan du läsa här:

James Gauderman med flera. Association of Improved Air Quality with Lung Development in Children. New England Journal of Medicine, 2015; 372: 905-913. DOI: 10.1056/NEJMoa1414123.

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev