Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Nu införs IL-5-hämmare på allvar

Publicerad: 22 februari 2017, 09:06

Nu utökas behandlingsarsenalen vid svår eosinofil astma. På Skånes universitetssjukhus i Lund har åtminstone åtta patienter påbörjat ny behandling.


Ämnen i artikeln:

AstmaLäkemedel

David Aronsson, allergolog på Skånes universitetssjukhus i Lund är glad över att nu kunna sätta in läkemedlet Nucala.

– Det finns goda förhoppningar om att det här ska göra stor skillnad för patienter med just den här subtypen av svår astma, där vi hittills saknat riktigt bra behandling.

Den monoklonala antikroppen mepolizumab (Nucala) har i studier visats halvera antalet försämringsepisoder per år hos vuxna patienter med svår eosinofil astma – en svår, icke-allergisk subtyp av astma. För ungefär ett år sedan godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten läkemedlet för behandling på den här indikationen. Och i höstas öppnade NT-rådet för att föra in läkemedlet i den svenska vården på allvar. Dessutom har ytterligare en IL-5-hämmare, Cinqaero (reslizumab), godkänts för behandling i EU, men ännu inte bedömts av NT-rådet.

Eosinofil astma kännetecknas av höga nivåer av eosinofiler – en typ av vita blodkroppar som spelar en stor roll för inflammationen vid astma – i slemmet i luftvägarna och i blodet. Nucala hämmar aktiviteten av cytokinen IL-5 och därmed också produktionen och tillväxten av eosinofiler.

Kännetecknande för eosinofil astma är också att patienterna svarar dåligt på inhalationssteroider. Ofta krävs kontinuerlig behandling med höga doser av steroider som tas oralt för att försöka hålla sjukdomen i schack, vilket medför ökad risk för till exempel benskörhet och diabetes.

Enligt NT-rådet kan behandling med Nucala övervägas hos vuxna patienter som har haft minst fyra försämringsepisoder det senaste året och ett högt eosinofilvärde i blodet trots pågående behandling med steroider som tas oralt. Landsting och regioner rekommenderas också att teckna det avtal om reducerat pris som har förhandlats fram med företaget som står bakom Nucala.

Hos allergimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund räknar man med att behandla mellan 10 och 15 patienter under det första året. I ett första skede är det de svårast sjuka som får tillgång till läkemedlet.

– Den allra svårast sjuka patienten som fått det har haft väldigt god effekt av behandlingen. Hon stod på perorala steroider, men har kunnat sätta ut dem helt och mår mycket bättre. Paradoxalt nog har hon också fått förbättrad lungfunktion, trots att det inte är något man förväntat sig i de studier som har gjorts, säger David Aronsson som tror att man i de flesta landsting och regioner nu kommit i gång med behandlingen.

David Aronsson tycker dock att det är för tidigt att med säkerhet slå fast ett kliniskt genombrott.

– Vi behöver något år till innan vi får den kliniska erfarenheten för att riktigt kunna uttala oss. Men vi har förhoppningar om att vi nu fått ett verktyg som verkligen fungerar. En halvering av antalet försämringsepisoder kan ses som en måttlig effekt, men det finns anledning att tro att effekten är ännu bättre hos dem som har riktigt höga eosinofilnivåer.

Patienter med svår allergiskt driven astma är inte aktuella för behandling med IL-5-hämmare. Där övervägs i stället den monoklonala antikroppen omalizumab (Xolair), som binder till IgE och sedan länge ingår i behandlingsarsenalen.

Relaterat material

Klassificering av astma kan ge nya läkemedel

”Genombrott” för personlig behandling vid astma 

KATRIN TRYSELL

Ämnen i artikeln:

AstmaLäkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev