Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Ny och annorlunda metod tömmer sjuka bronker på luft

Publicerad: 15 oktober 2008, 13:03

Ventiler som stänger av luftrör som inte längre fungerar. Det är idén bakom en helt ny behandling för personer med svåra emfysem.


När en person drabbas av emfysem förstörs väggarna i alveolerna och deras funktion att syresätta blodet upphör. Lungorna fylls med luft som inte kan tas tillvara och patienten får svårt att andas.

I allvarliga fall opererar en thoraxkirurg bort skadade delar av lungan för att bereda plats åt de friska alveolerna.

Men nu har en ny och annorlunda metod, som gör att patienten slipper ett kirurgiskt ingrepp, introducerats i Sverige.

Den nya behandlingen med så kallade endobronkiella ventiler innebär att en lungläkare med hjälp av bronkoskop placerar enkelriktade ventiler i patientens luftrör. Dessa släpper ut, men inte in, luft och sekret. På så vis minskar den totala lungvolymen och de fortfarande fungerande delarna av lungan kan arbeta lättare. Behandlingen har i dag enbart genomförts tre gånger i Sverige.

Letar sig fram till skadade bronker
Gunnar Hillerdal, överläkare vid lungkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, satte för första gången in endobronkiella ventiler på en patient i somras. Enligt Gunnar Hillerdal är det ett enkelt ingrepp.

– Om man kan bronkoskopera är det inte svårt, säger han.

Behandlingen går till så att läkaren går in med ett bronkskop genom patientens mun och letar sig fram till de skadade bronkerna. Läkaren stoppar sedan in ventiler som via bronkoskopet placeras i de sjuka luftrören. Väl på plats vecklar ventilerna ut sig så att de fastnar och blockerar luftrören så att luft inte kan komma in. Till skillnad från operation är ingreppet oblodigt.

Gunnar Hillerdal berättar att patienten sövdes med narkos när han utförde den första behandlingen med endobronkiella ventiler på Karolinska universitetssjukhuset.

– Men det är ett så pass okomplicerat ingrepp att vi med lite vana säkert kommer att kunna göra detta enbart med hjälp av lokalbedövning.

Svårigheten är enligt Gunnar Hillerdal att välja vilka patienter som är lämpliga för att få behandlingen.

Förutom Karolinska universitetssjukhuset tillämpar också Universitetssjukhuset i Lund metoden.
Lars Ek, överläkare vid avdelningen för lungmedicin och allergologi vid Universitetssjukhuset i Lund, har satt in endobronkiella ventiler två gånger. Han lyfter fram att metoden är reversibel.

– Ventilerna sitter i permanent, men poängen är att man kan plocka bort dem om något blir fel. En operation kan man däremot inte återställa.

Studien Vent, Valve for Emphysema Palliation Trial, som utvärderade metoden presenterades vid Europeiska respiratoriska sällskapets årliga möte 2007.

Fler patienter fick komplikationer
I studien ingick patienter mellan 40 och 75 år från 26 europeiska och 36 amerikanska centra. Totalt inkluderades 321 patienter. Studien har ännu inte publicerats, men från data som offentliggjorts framgår att patienter som genomgått behandlingen förbättrades signifikant med avseende på lungfunktion och uthållighet vid motion, som var de primära effektmåtten.

Bland dem som fick behandling var antalet allvarliga komplikationer efter sex månader 5,9 procent jämfört med 1,0 procent i kontrollgruppen. Skillnaden var inte signifikant.

Gunnar Hillerdal anser ändå att metoden är relativt säker, särskilt om man jämför med kirurgiska metoder.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev