Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag19.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Luftvägarna

Nya fynd ger stöd för trippelterapi vid kol

Publicerad: 6 September 2016, 12:02

Patienter med kol kan få en utökad medicinering i form av trippelterapier.

Foto: Thinkstock

Nu kommer fynd som stärker bilden av att trippelbehandlingar förbättrar lungfunktionen hos patienter med svår kol, enligt en studie i Lancet. Men en expert efterlyser mer forskning på området i en ledarkommentar.


Ämnen i artikeln:

KolLäkemedel

Patienter med kol kan få utökad medicinering i form av trippelterapier som inkluderar tre läkemedel. I en av de första långtidsuppföljningarna på området presenteras nu fynd som ger ytterligare stöd för att behandlingsformen förbättrar luftflödet hos patienter med svåra former av sjukdomen.

Samtliga deltagare i den aktuella studien fick en antiinflammatorisk kortiokosteroid och en långverkande beta-stimulerare. Vissa deltagare fick även ett tillägg i form av en långverkande muskarin-antagonist och de utgjorde gruppen som gick på trippelbehandling.

Studien innefattade 1 398 patienter som lottades till att få trippelterapin eller en kombinerad terapi. Deltagarna behandlades två gånger om dagen.

Efter 26 veckor hade patienterna på trippelbehandlingen en förbättrad FEV1, det vill säga volymen luft patienten blåser ut den första sekunden, efter den första dagliga dosen. Volymen var i snitt 81 ml högre jämfört med de på kombinationsterapin. Deltagarna på trippelbehandlingen hade också bättre värden på FEV1 två timmar efter den första dosen.

Forskarna fann dock ingen signifikant skillnad i antal fall av dyspné, andnöd, mellan behandlingsgrupperna – vilket var en av studiens primärparametrar. Att man inte lyckades uppnå detta kastar en skugga över de övriga resultaten, skriver professor Peter Calverley, University of Liverpool, i en ledarkommentar till studien.

Han påpekar att det krävs fortsatta studier för att kunna bevisa om trippelterapier är bättre än kombinationsterapier vid svåra former av kol.

Läkemedlen som användes i trippelbehandlingen var beklometason-diproprionat, formoterol fumarat och glykopyrroniumbromid. Den kombinerade behandlingen bestod av beklometason-diproprionat och formoterol fumarat.

Deltagare på trippelterapin fick behandlingen i en och samma inhalator. Det kan förhoppningsvis förbättra följsamheten till behandling, skriver ett internationellt forskarlag bakom studien.

Den randomiserade studien var dubbelblind och inkluderade patienter från 14 länder. Samtliga deltagare hade drabbats av minst ett försämringstillstånd under det senaste året. Studien pågick mellan 2014 och 2016 och är finansierad av läkemedelsbolage Chiesi.

Läs mer i abstract:

Dave Singh med flera. Single inhaler triple therapy versus inhaled corticosteroid plus long-acting β2-agonist therapy for chronic obstructive pulmonary disease (TRILOGY): a double-blind, parallel group, randomised controlled trial. The Lancet, publicerad online den 3 september 2016. Doi: 10.1016/S0140-6736(16)31354-X

Relaterat material

Barn med astma kan få kol tidigt

Spirometri vid kol ifrågasätts

Nya insikter om tobaksrökens farlighet

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

KolLäkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev