Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Nya fynd om e-cigaretter och rökning

Publicerad: 11 november 2016, 10:55

Studien innefattade drygt 3 400 ungdomar som var 16 år.

Foto: Thinkstock

Fler ungdomar började röka vanliga cigaretter om de sedan tidigare var flitiga användare av e-cigaretter, enligt nya forskningsfynd publicerade i Jama.


Ämnen i artikeln:

LungcancerKolLäkemedel

Det har länge debatterats om elektroniska cigaretter är en bra metod för att sluta röka. På motsvarande sätt finns farhågor om att steget till tobaksrökning är kortare för personer som använder e-cigaretter. Och den bilden får nytt stöd i form av fynd från en amerikansk studie, vars resultat lyfts i ett kort brev.

Studien innefattade drygt 3 400 ungdomar som var 16 år. De fick svara på enkätfrågor om hur omfattande deras användning var av e-cigaretter och cigaretter innehållandes tobak. En enkät fylldes i vid ett tillfälle under hösten och sedan besvarades ännu en enkät sex månader senare.

Enligt resultaten fanns ett tydligt samband mellan e-cigaretter och rökning. 19.9 procent av deltagarna som tidigare använt e-cigaretter frekvent uppgav sig vara frekventa rökare vid uppföljningen. För deltagare som däremot aldrig testat e-cigaretter var motsvarande siffra endast 0,7 procent.

Definitionen för frekvent användare var att röka, respektive ta till e-cigaretter, under minst tre dagar de senaste 30 dagarna.

Majoriteten av ungdomar som inte använt elektroniska cigaretter vid studiens start var icke-rökare efter de sex månaderna.

Forskarna skriver att det krävs fortsatta analyser på ämnet, och att liknande undersökningar behöver utföras på fler åldersgrupper. Att e-cigaretter kan leda till tobaksanvändning behöver uppmärksammas mer av antitobaksrörelser, menar de.

Studien pågick mellan 2014 till 2015. Ungdomarna kom från tio olika skolor i Los Angeles, USA.

Läs brevet här:

Adam M Leventhal med flera. Association of e-cigarette vaping and progression to heavier patterns of cigarette smoking. Jama, publicerad online den 8 november 2016: Doi: 10.1001/jama.2016.14649

Relaterat material

E-cigaretter kan orsaka sprängskador

Fler svenskar testar e-cigaretter

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

LungcancerKolLäkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev