Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Nya rekommendationer för behandling av kol

Publicerad: 16 oktober 2015, 10:54

Läkemedelsverket har tillsammans med en expertgrupp tagit fram nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom.


Ämnen i artikeln:

KolLäkemedel

Den kanske viktigaste punkten i de nya rekommendationerna, som har tagits fram mot bakgrund av nya läkemedel och ny evidens, är att läkemedelsbehandlingen nu baseras på en sammanvägning av symtomens svårighetsgrad, lungfunktionsnedsättningen samt förekomst av försämringsfunktionerna. Detta i stället för att som tidigare låta lungfunktionen spela den avgörande rollen vid val av behandling.

Därför lyfter rekommendationerna fram registrering av aktuella symtom med validerade formulär och uppgifter om genomgångna försämringsperioder.

När patienter behöver underhållsbehandling rekommenderas nu i första hand långverkande bronkdilaterande läkemedel, det vill säga antikolinergika och beta-2-stimulerare. Och kombinationen av de båda ges större betydelse.

I tillägg till övrig försämringsförebyggande behandling vid svår kol i kombination med kronisk bronkit rekommenderar expertgruppen och Läkemedelsverket läkemedlet roflumilast.

Cirka en halv miljon svenskar har kol. De flesta fall orsakas av tobaksrökning men även icke-rökare kan drabbas och forskare ser en stark koppling mellan kol och yrkesmässig exponering för damm, rök eller gas.

CHARLOTTA KJELLBERG

Ämnen i artikeln:

KolLäkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev