Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Nya rön om försämring av lungfunktion vid kol

Publicerad: 9 juli 2015, 12:30

Foto: Thinkstock

Det utmärkande för utvecklingen av kol behöver inte vara en snabb försämring i lungfunktionen. Det visar en ny studie som publicerats i New England Journal of Medicine.


Ämnen i artikeln:

Kol

I den nya studien utmanar forskare den rådande uppfattningen om att utveckling av kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, definieras av en snabb försämring i lungfunktion, jämfört med den långsammare försämringen som ses vid normalt åldrande.

Hos personer som innan 40-års ålder hade en lungfunktion på lägre än 80 procent av förväntad, hade 26 procent utvecklat kol efter 22 år. Hos dem med en lungfunktion som motsvarade mer än 80 procent av förväntad, utvecklade 7 procent kol.

Forskarna drar därför slutsatsen att hos personer med dålig lungfunktion från början, behöver inte kol innebära en snabb försämring i densamma, utan kan mer se ut som en normal åldersförändring. De menar också att lungfunktionsförsämringen vid kol kan ha flera olika mönster. Detta är viktigt att ta hänsyn till bland annat när man tolkar data från studier på nya läkemedel.

I en ledarkommentar i samma tidskrift beskriver två experter inom området några svagheter med studien. Bland annat att de personer som analyserats inte var slumpmässigt utvalda eftersom forskarna valt dem där det fanns lungsfunktionsmätningar i registrena. Samtidigt påpekar de att den storlek och längd på studie som skulle behövas för att definitivt kunna dra slutsatser om hur olika lungfunktionsförändringar ser ut i olika grupper av kol-patienter, skulle bli så omfattande att en sådan studie i princip är omöjlig att utföra.

Studien omfattade data från tre longitudinella kohortstudier, där man hade upprepade lungsfunktionsmätningar under cirka 25 år. Forskarna tittade på hur fort lungfunktionen försämrades hos de personer som utvecklade kol jämfört med dem som inte fick sjukdomen. Personerna delades upp i två grupper; de som hade en initial lungfunktion som var lägre än 80 procent av förväntat och de som hade högre än 80 procent.

Studien är bland annat finansierad av läkemedelsbolaget Glaxosmithkline.

Här kan du läsa hela studien:

Peter Lange med flera. Lung-function trajectories leading to chronic obstructive pulmonary disease. The New England Journal of Medicine, publicerad online 8 juli 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1411532.

KARIN SVENS

Ämnen i artikeln:

Kol

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev