Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Nytt nationellt register ska ge astmavården ett uppsving

Publicerad: 14 oktober 2009, 14:45

En mer jämlik astmavård och mer inflytande till patienterna. Det är några av målen med ett nytt nationellt register. En rad tekniska knep ska locka den registertyngda primärvården att delta.


– Strukturen på astmavården behöver bli betydligt bättre. Många av patienterna har symtom som de inte borde ha om de fick rätt behandling och det finns skillnader i vården beroende på var man bor. Ett nationellt kvalitetsregister är en väg att gå för att öka vårdkvaliteten, säger Alf Tunsäter, överläkare vid hjärt- och lung­divisionen på Universitetssjukhuset i Lund och registerhållare.

Idén om ett nationellt astmaregister väcktes samtidigt på två håll. Medan Alf Tunsäter och hans kolleger på Allergikompetenscentrum i Lund funderade på hur ett sådant register skulle kunna utvecklas, satt Christophe Pedroletti och hans medarbetare på Centrum för allergiforskning i Solna och filade på samma idé.

– När vi fick reda på varandras existenser bestämde vi oss för att slå våra påsar ihop, säger Alf Tunsäter.

Registret ska användas av både den specialiserade vården och, framför allt, av vårdcentralerna, där majoriteten av astmapatienterna tas om hand. För att få en bred förankring i primärvården består styrgruppen till största delen av läkare och sjuksköterskor därifrån. En rad föreningar och organisationer stöder projektet, bland annat Svensk lungmedicinsk förening och Astma- och allergiförbundet.

– Det är viktigt att alla är med på båten, säger Alf Tunström.

Registret ska både vara till för att jämföra resultaten mellan olika enheter och landsting, samt för att varje klinik ska kunna följa upp sina egna resultat.

– Det handlar om att säkerställa att man ger vård enligt gällande rekommendationer. Exempelvis kan det gälla hur stor andel som erbjudits hjälp med rökstopp eller fått göra lungfunktionstest, säger Christophe Pedroletti.

Därutöver ska registret vara ett verktyg för patienterna. Tanken är att de ska ha en egen ingång i registret för att kunna följa sin sjukdoms­utveckling och behandling.

– Det ska bli synbart både vilken vård de får och vilken vård de har rätt till. Det blir en slags kvalitetssäkring både för patienten och för vårdgivarna, säger Christophe Pedroletti.

Registret ska innehålla en mängd information och för att underlätta insamlingen används mjukvara som för över uppgifter från journalerna automatiskt. Man tittar även på möjligheten att använda pekskärmar där patienterna själva fyller i sina uppgifter i väntrummet, liksom möjligheten att besvara frågor inför återbesök via mobiltelefon.

– Datainsamlingen måste bli enkel att hantera, annars är det lätt att personalen bara känner sig plågad av ett nytt register. För att förenkla kommer en del av uppgifterna även att koordineras med Riks-KOL. På sikt hoppas vi på ett samordnat luftvägsregister, säger Alf Tunsäter.

Provregistreringar kommer att inledas i höst på några vårdcentraler i Skåne och Stockholm. Förhoppningen är att komma igång på bred front nästa år.

Astmapatienter ofta underbehandlade

Omkring 10 procent av svenskarna har astma, varav hälften behöver regelbunden behandling och uppföljning. Studier pekar dock på att runt 40 procent av alla astmatiker är underbehandlade och att en femtedel drabbas av exacerbationer, försämringsperioder, varje år.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev