Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Operation av halsmandlar kan påverka immunförsvaret

Publicerad: 11 juli 2018, 05:00

Foto: Thinkstock

Att operera bort tonsillerna på barn kopplas i en observationsstudie till ökad risk att drabbas av infektionssjukdomar och allergi. Intressanta resultat menar registerhållare för svenska kvalitetsregistret för tonsilloperation.


Operation av tonsiller och/eller adenoidkörtlar kan kopplas till två till tre gånger ökad risk att drabbas av sjukdomar i övre luftvägarna som rinit och bronkit. Det är slutsatserna från ett internationellt forskarlag som tittat på patientdata från strax över en miljon danska barn.
– Den studien är intressant och välgjord och pekar på att operation kan ha effekt på andra sjukdomar senare i livet. Det beror förmodligen inte på att vävnaden är borttagen utan på att en funktion i immunsystemet har förändrats, säger Joacim Stalfors, specialist inom öron-näsa-halskirurgi och registerhållare för det svenska tonsilloperationsregistret

Studiematerialet innehöll uppgifter om omkring 60 000 barn som genomgått operation antingen av tonsillerna eller de adenoida körtlar som sitter bakom näsan, eller både och. Samtliga hade opererats före nio års ålder.

Forskarna kopplad uppgifter om ett stort antal diagnoser från patientdataregistret mellan 10 och 30 år efter ingreppet och jämförde hur ofta de opererade barnen fick dessa diagnoser jämfört med icke-opererade.

I analysen tittade de på vad de kallar numbers needed to harm, NNH, vilket beskriver hur många som behöver opereras innan någon drabbas av en viss negativ konsekvens. För både tonsill- och adenoidoperation var NNH enligt deras beräkningar runt 40 för astma. Det innebär att efter 40 operationer hade en extra person utvecklat astma vid 30 års ålder. Det motsvarar en absolut riskökning på omkring 2,5 procent. För kol, som är en betydligt mer ovanlig diagnos i åldersspannet, var NNH 349.

I Sverige opereras omkring 7 000 barn om året för tonsiller eller adenoider. Joacim Stalfors säger att man i Danmark till skillnad från i Sverige ofta tar bort hela halsmandeln.
– Här klyver vi oftast halsmandeln och tar bort den vävnad som sticker ut och täpper till svalget, så kallad tonsillotomi. Det gör att de danska resultaten är svåra att generalisera till Sverige.

Han säger också att resultatet av analysen ska ställas i förhållande till skälen varför man opererar halsmandlar och adenoider vilka är återkommande infektioner, snarkning och sömnapné.
– Alla som har barn vet att detta kan innebära lidande för hela familjen, säger han.

Forskarna korrigerade i studien för flera parametrar som till exempel högt blodtryck, diabetes, födelsevikt och socioekonomiska markörer. Däremot har de inte tagit hänsyn till om patienterna eller deras föräldrar rökte, något de själva tar upp som en svaghet med analysen eftersom rökning är en välkänd riskfaktor för att utveckla sjukdomar i luftvägarna.

I en ledarkommentar till artikeln, skriver Richard Rosenfelt, professor i otolaryngologi vid Suny Downstate Medical Center i New York, USA, att analysen är välgjord men att det finns flera svagheter med analysen, där en av de viktigaste är just att man inte tagit hänsyn till föräldrarnas rökning.

Läs abstract till studien:

Sean G. Byars med flera. Association of Long-Term Risk of Respiratory, Allergic, and Infectious Diseases With Removal of Adenoids and Tonsils in Childhood, publicerad online 7 juni 2018, JAMA Otolaryngology Head and Neck Surgery. Doi: 10.1001/jamaoto.2018.0614

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev