Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Överlevnadsfördel för osimertinib i första linjen

Publicerad: 30 september 2019, 08:00

Patienter med spridd EGFR-muterad lungcancer levde i snitt nästan sju månader längre om de fick initial behandling med läkemedlet osimertinib i stället för någon av två tidigare använda så kallade tyrosinkinashämmare, enligt uppdaterade data från en fas 3-studie.


Ämnen i artikeln:

LungcancerSahlgrenska universitetssjukhusetAstra Zeneca

– Resultaten är imponerande med 38,6 månader i total överlevnad, så det är definitivt en viktig studie, säger Jan Nyman, onkolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och ordförande i svenska planeringsgruppen för lungcancer.

Målriktad behandling med tyrosinkinashämmare är standard hos de upp till runt 15 procent av patienterna med spridd icke småcellig lungcancer där tumören bär på mutationer i EGF-receptorn.

Vilken tyrosinkinashämmare som ska väljas i första linjen har diskuterats, men enligt Jan Nyman kommer det uppdaterade vårdprogrammet för lungcancer som är ute på remiss rekommendera någon av andra eller tredje generationens tyrosinkinashämmare, nämligen afatinib, dakomitinib eller den nu aktuella osimertinib.

– I praktiken har osimertinib nog redan slagit igenom som förstahandsalternativ i stora delar av Sverige. Det finns fördelar som god aktivitet i centrala nervsystemet, en relativt gynnsam toxicitetsprofil och att läkemedlet är verksamt vid en av de vanligaste mutationerna som ger resistens mot tyrosinkinashämmare, säger Jan Nyman.

De nu aktuella resultaten skulle därmed stärka osimertinibs plats i behandlingen, enligt Jan Nyman.

I studien lottades 556 patienter till att få behandling med antingen osimertinib eller någon av första generationens tyrosinkinashämmare, gefitinib eller erlotinib. I studiens huvudanalys har forskarna tidigare visat att osimertinib försköt tiden innan sjukdomen försämrades, så kallad progressionsfri överlevnad. På Esmo-kongressen visar de nu att detta också innebär en förbättring i medianöverlevnaden, från 31,8 månader till 38,6 månader.

Studien var dock inte utformad att ge svar om den optimala tågordningen för användning av tyrosinkinashämmare.

– En sak att tänka på är att andra linjens behandling efter progress på osimertinib troligen blir cytostatika och att den totala behandlingstiden med EGFR-hämmare kan bli längre i vissa fall om patienten får två sådana efter varandra. Det senare kan vara gynnsamt ur livskvalitetssynpunkt. Osimertinib är också dyrare än de andra tyrosinkinashämmarna, säger Jan Nyman.

Studien har finaniserats av Astra Zeneca som säljer osimertinib under namnet Tagrisso.

Abstract:

LBA5_PR ‘Osimertinib vs comparator EGFR-TKI as first-line treatment for EGFRm advanced NSCLC (FLAURA): Final overall survival analysis’ will be presented by Suresh S. Ramalingam during the Presidential Symposium I on Saturday, 28 September, 16:30 to 18:20 (CEST) in Barcelona Auditorium (Hall 2). Annals of Oncology, Volume 30, Supplement 5, October 2019

Relaterat material

Målriktad behandling bromsade återfall i lungcancer

Studie ändrar behandling vid alk-positiv lungcancer

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev