måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Paolo Macchiarini fälls för artikel om cellbehandling

Publicerad: 31 januari 2018, 08:44

Paolo Macchiarini. Foto: Oskar Kullander/Bildbyrån

Det var forskning och dessutom oredlig sådan när Paolo Macchiarini och medarbetare utförde en experimentell cellbehandling på en svårt sjuk patient på Karolinska universitetssjukhuset. Det beslutade Karolinska institutets rektor i går.

Ämnen i artikeln:

Paolo MacchiariniKarolinska institutetKarolinska universitetssjukhuset

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Oredligheten motiveras i beslutet av att det saknades biologiska hypoteser grundade på försök i provrör och i djur innan behandlingen utfördes på människa. Vidare saknades i journalen anteckningar om ”överväganden gällande risker och nytta med behandlingen”.

Beslutet grundas också på att det inte heller fanns anteckningar i journalen om hur forskarna resonerade när behandlingen fortsatte trots att patientens tillstånd försämrades. Karolinska institutets rektor konstaterar slutligen att det saknades etiktillstånd för den kliniska behandlingen.

Ärendet gäller en fallrapport som publicerades i tidskriften Respiration år 2015. Där beskriver Paolo Macchiarini och 25 medförfattare en allvarligt brännskadad patient som fått upprepade behandlingar av vita blodkroppar i lungan, detta som möjlig hjälp mot den svåra andningssvikt mannen led av.

Våren 2016 framfördes betänkligheter mot artikeln av två KI-forskare och lärosätet bad därför om ett yttrande från expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

Expertgruppens egen sakkunnige i ärendet framförde kraftig kritik mot arbetet och ansåg att det förelåg oredlighet i forskning. Men expertgruppen ansåg att behandlingen som sådan inte var forskning utan sjukvård och friade därför arbetet.

Men enligt Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen handlade det alltså om forskning, bland annat för att det gjordes mycket omfattade provtagning med avancerade analyser. Vården var av ”explorativ forskningskaraktär som är att jämställa preklinisk forskning utförd på människa”, står det i Karolinska institutets beslut.

Ole Petter Ottersen anser att Paolo Macchiarini och tre medförfattare gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Inga av de fällda författarna arbetar kvar på Karolinska institutet så några arbetsrättsliga åtgärder mot dessa är därför inte aktuella.

I beslutet framförs att resultaten är beskrivna på ett ”onyanserat och övervägande positivt sätt”. Det skulle enligt KI kunna medföra risker för att andra patienter utsätts för liknande behandling och lärosätet kommer därför begära att artikeln dras tillbaka från tidskriften.

Senare i vår väntas Karolinska institutet fatta beslut i den ännu pågående utredningen om misstänkt oredlighet i sex av Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar som handlar om struptransplantationer.

Den forskning Paolo Macchiarini utförde på Karolinska institutet har tidigare fällts när det gäller en studie av transplantationer av matstrupar till råttor.

Relaterat material

Paolo Macchiarini – detta har hänt

Macchiariniartikel om cellbehandling döms ut

Macchiarini frias för artikel om cellbehandling

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev