Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Passiv rökning förvärrade astma hos barn

Publicerad: 29 augusti 2002, 08:32

Barn med astma som utsätts för passiv rökning i stor omfattning, har värre symtom av sin sjukdom än de barn som i mindre utsträckning vistas i rökig miljö. Det framgår av en studie som är publicerad i augustinumret av tidskrften Chest.


Studien omfattade 523 barn med läkardiagnotiserad astma och de ingick i en amerikansk nationell undersökning, Third National Health and Nutrition Examination Survey, som pågick under åren 1988 till 1994. Forskarna arbetade för National Center for Environmental Health, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA.  Barnen delades in i fyra grupper utifrån förekomst av kotinin i serum. Kotinin är en nedbrytningsprodukt från nikotin och ger ett mått på hur mycket personen ifråga inandats tobaksrök.  Av barnen hade flertalet, 78,6 procent, en mild astma, 6,8 procent av barnen hade måttlig astma och 14,6 procent svår astma.  Bland barn som utsattes för mest tobaksrök var risken att utveckla måttlig till svår astma 2,7 gånger högre jämfört med barnen som minst utsattes för passiv rökning.  Barnen med mest passiv rökning hade också en sämre lungfunktion, mätt som FEV1-värde, forcerad utandningsvolym under en sekund. Deras FEV1 var i genomsnitt 213 mL lägre, vilket motsvarade 8 procent.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev