söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Plåster och nikotintabletter effektivast för att sluta röka

Publicerad: 3 november 2009, 12:11

Plåster och nikotintabletter effektivast för att sluta röka Foto: Foto: Photos.com

Nikotinplåster kombinerat med nikotintabletter var den enda av fem rökavvänjningsstrategier som lett till signifikant minskad rökning ett halvår efter rökstopp.


Det visar en amerikansk studie som jämfört olika kombinationer av rökavvänjningsmedel. Enligt forskarna bakom studien har det hittills gjorts få sådana jämförelser, trots att de är viktiga för att få reda på om de metoder som används verkligen är de mest effektiva.

Studien inkluderade 1 504 vuxna, varav 58 procent kvinnor, som hade rökt minst 10 cigaretter om dagen under det senaste halvåret. Deltagarna lottades till en av fem rökavvänjningsstrategier: endast något av nikotintabletter, nikotinplåster eller Zyban (bupropion), nikotinplåster plus nikotintabletter, Zyban plus nikotintabletter, eller placebo. Alla deltagare fick därutöver gå på sex individuella rådgivningssamtal.

Interventionen pågick mellan två och tre månader och rökningsfrekvensen mättes efter en vecka, åtta veckor och ett halvår efter studiestarten.

Det visade sig att alla de undersökta rökavvänjningsstrategierna var effektivare än placebo vid samtliga uppföljningstillfällen, förutom strategin med endast nikotintabletter vid en veckas uppföljning.

Men när forskarna genomförde en analys som tog hänsyn till olika bakgrundsfaktorer framkom det att endast kombinationen av nikotinplåster och tabletter lett till signifikant minskad rökning sex månader efter rökstoppet.

Resultaten presenteras i veckans nummer av tidskriften Archives of General Psychiatry. Forskarna, som är verksamma vid University of Wisconsin School of Medicine and Public Helath, Madison, USA, drar slutsatsen att nikotinplåster tillsammans med nikotintabletter verkar vara den mest effektiva strategin för ett ihållande rökstopp.

Läs studien:

Archives of General Psychiatry 2009: 66; 1253-1262

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev