Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Så många överlever med immunterapi

Publicerad: 12 september 2019, 09:15

Vid världskongressen för lungcancer i Barcelona presenterades i veckan nya data som visar överlevnadsfördelen med immuncheckpointhämmare vid lungcancer, både i första och i andra linjen.


Ämnen i artikeln:

LungcancerBristol-Myers SquibbMSD

Att de nya immunterapiläkemedlen kan ge långa behandlingssvar vid spridd cancer är välkänt sedan tidigare. De nu aktuella siffrorna, som kommer från kontrollerade fas 3-prövningar, visar nu på hur detta överförs till överlevnadsfördel på längre sikt vid icke-småcellig lungcancer.

I andra linjen hade patienter en femårsöverlevnad på 13,4 procent om de behandlades med PD1-immuncheckpointhämmaren nivolumab, jämfört med 2,6 procent om de fick cytostatikumet docetaxel.

Det visar en sammanställning av två fas 3-prövningar. Också sett till progressionsfri överlevnad, alltså andelen patienter som klarat sig utan att sjukdomen förvärrats, var siffran klart bättre i nivolumabgruppen jämfört med i kontrollgruppen, 8 jämfört med 0 procent.

Dagens Medicin har tidigare rapporterat om de initiala resultaten från de två studierna som banade väg för de första godkännandena av immunterapi vid spridd lungcancer. Totalt ingick 854 patienter i de två studierna.

Överlevnadsfördelen med nivolumab sågs i flera undergrupper, rapporterar forskarna, inklusive hos patienter som hade mycket lågt uttryck i tumören av markören PD-L1.

I första linjens behandling, alltså gällande patienter som inte tidigare fått behandling mot sin sjukdom, kom treårsdata för immunterapiläkemedlet pembrolizumab i studien Keynote-024.

Då var överlevnaden 43,7 procent, jämfört med 24,9 procent i kontrollgruppen som initialt fick cytostatika. Keynote-024 inkluderade bara patienter som hade högt tumöruttryck av PD-L1 och därmed förhållandevis bra möjlighet att svara på immunterapi.

Artikeln är uppdaterad den 12 september kl 12.08 med resultaten för pembrolizumab.

Läs abstract till studierna:

Scott Gettinger med flera. OA14.04 - Five-Year Outcomes From the Randomized, Phase 3 Trials CheckMate 017/057: Nivolumab vs Docetaxel in Previously Treated NSCLC. Presenterad på WCLC den 10 september 2019.

Martin Rett med flera. OA14.01 - KEYNOTE-024 3-Year Survival Update: Pembrolizumab vs Platinum-Based Chemotherapy for Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer. Presenterad på WCLC den 10 september 2019.

Relaterat material

Nya långtidsdata för immunterapi vid lungcancer

Immunterapi ökade överlevnaden vid spridd lungcancer

Immunterapi bättre än cytostatika vid lungcancer

Bra överlevnad vid lungcancer efter svar på immunterapi

Opdivo misslyckas i ny klinisk studie

”Fantastiskt roligt” Nobelpris

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev