Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Sahlgrenska stänger lungavdelning: ”Allvarligt”

Publicerad: 18 oktober 2019, 12:30

Sahlgrenska universitetssjukhuset stänger ner slutenvårdsavdelningen för lungmedicin i 12 månader på grund av personalbrist.


Stängningen innebär att svårt sjuka lungmedicinpatienter får vårdas på andra avdelningar, vilket oroar personalen.

– Det har blivit en nedåtgående spiral och vi behöver en nystart, säger Per Albertsson, områdeschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset och ansvarig för beslutet.

"Avdelning 19 på Lungmedicin har sedan många år stora problem med att rekrytera personal och har sedan lång tid stängda vårdplatser", skriver sjukhuset i motiveringen på sin hemsida. Beslutet gäller från och med 30 november och i ett år framöver.

– Vi hoppas kunna öppna tidigare, men samtidigt vill vi inte ge några falska förhoppningar, säger Per Albertsson, på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Den slutna vårdavdelningen på Lungmedicin kan inte längre hålla öppet med patientsäkerheten säkerställd. Därför är stängningen oundviklig, enligt Albertsson. Det återstår fortfarande ett formellt beslut som ska tas av sjukhusledningen, men enligt Per Albertsson är det ingen tvekan om att stängningen blir av.

– Vi har haft ont om framför allt sjuksköterskor, men också undersköterskor, vilket blir dåligt för arbetsmiljön. Mycket beordringar, övertid, tätare helgtjänstgöring, och i slutänden har vi varit tvungna att ta in extern bemanningspersonal. Vi inser nu att det här håller inte, säger Per Albertsson.

Av de 25 sjuksköterskor som normalt sett ska jobba på avdelningen finns endast åtta kvar. Det innebär att två av tre sjuksköterskor saknas. Bland undersköterskorna saknas 60 procent av arbetsstyrkan med bara 16 av de 42 tjänsterna tillsatta.

Avdelningen är dimensionerad för 28 inneliggande patienter, men i dag lyckas man bara hålla 14 av dem öppna på grund av den skriande personalbristen. Redan i dag vårdas lungpatienter på andra avdelningar, enligt Per Albertsson.

– Det är klart det är allvarligt att vi inte kan bemanna de vårdplatser vi behöver för att vi får en för dålig arbetsmiljö, säger han.

Det är inte första gången man bommar igen en avdelning på Sahlgrenska på grund av personalbrist. Universitetssjukhuset har under en längre tid haft stora problem med rekrytering, detta är den tredje stängda avdelningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset på bara ett år.

– Man stänger små avdelningar och gör större avdelningar ännu större. Det är en ny verklighet vi måste förhålla oss till. Innan hade vi 30-40 sökande till varje tjänst, det har vi inte längre. Vi måste arbeta på nya sätt och se över vilka patienter som ska vårdas på sjukhus.

I Göteborgs Posten har personal på nuvarande Lungmedicin, som vårdar patienter med till exempel kol och lungcancer, uttryckt stark oro över patientsäkerheten när svårt sjuka eller döende lungpatienter ska vårdas på en avdelning som inte har specialkompetens inom lungmedicin. Men Per Albertsson känner sig trygg på den punkten.

– Vi kommer se till att den kompetensen finns där närpatienterna kommer dit. Det finns andra enheter som har kompetens att vårda de här patienterna. Sen kommer vi stärka upp med den personalen som i dag jobbar hos oss på Lungmedicinen, också. Och till skillnad från andra sjukhus har vi bra bemanning på lungläkare, så de kommer fortsätta skötas av lungmedicinare.

Förhoppningen med en nyöppning är att man ska få en nystart och locka till sig personal som vill vara med och bygga upp något nytt. Målet är dessutom att kunna öppna ännu fler vårdplatser än vad som är möjligt i dag.

– Jag har varit med vid både stängningar och nyöppningar och vi har rätt bra erfarenhet av att nya avdelningar är attraktivare, det brukar vara många som söker sig till de tjänsterna eftersom du kan vara med och påverka och bygga upp nya arbetssätt, säger Per Albertsson.

Dagens Medicin har sökt fackliga representanter på Vårdförbundet för en kommentar.

ANNIE SÄÄF

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev