Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag21.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Luftvägarna

Små barn med astma hade högre risk för beteendestörningar

Publicerad: 22 september 2003, 08:29

Treårigar med astmasymtom hade mer beteendeproblem än barn utan andningssvårigheter. Särskilt hög risk sågs hos barn vars föräldrar inte hade egna erfarenheter av astma eller allergi.


Tidigare undersökningar av barn med astma har pekat på att det kan finnas samband mellan psykologiska faktorer och astmasymtom.  Forskare från bland annat Academic Division of Clinical Psychology, University of Manchester, Storbritannien, analyserade data om 663 barn. Barnen delades redan före födseln in i tre grupper, utifrån förekomst av allergisk sjukdom i familjen; barn med låg, medelhög och hög risk för astma.  När barnen var tre år gamla fick föräldrarna svara på frågor som ingick i olika tester. Barnens beteendemönster mättes med ECBI, Eyberg Child Behavior Inventory. Frågeformuläret innehåller totalt 36 frågor, bland annat om huruvida barnet får vredesutbrott, stjäl eller ljuger. Föräldrarna fick på en sjugradig skala ange hur vanligt beteendet var, från 0=aldrig till 7=alltid. Med hjälp av andra tester kartlades relationerna i familjen och barnets hälsotillstånd.  De barn vars föräldrar rapporterade andningsproblem hade signifikant mer beteendeproblem, mätt med ECBI. Särskilt markant var detta för barn i gruppen med en låg ärftlig risk för astmasymtom, det vill säga vars föräldrarna inte själva hade astma eller var allergiska.  Ingen av de övriga psykosociala variablerna kunde kopplas till ökad förekomst av astma. Däremot fanns ett samband mellan högt ECBI och andra psykosociala faktorer i familjen.  Författarna föreslår att familjer med astmabarn kan behöva särskilda råd för hur beteendeproblem hos deras barn ska hanteras. Särskilt gäller det föräldrar som inte själva har egen erfarenhet av astma.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev