Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Statiner fördröjde förvärrad aortastenos

Publicerad: 31 augusti 2004, 08:06

Användning av ACE-hämmare påverkade inte försämringen hos patienter med förträngningar i aorta. Däremot var försämringen långsammare bland dem som använde statiner. Det visas i en studie som publiceras den 7 september i tidskriften Circulation.


Aortastenos, förträngning i aortamynningen, på grund av att kalk ansamlas i aortaklaffen är en sjukdom som gradvis förvärras. Senare års forskning har visat att försämringen är en process som påminner om aterosklerosen. Bland annat har man i båda fallen påvisat inflammation, fettinlagring, ansamling av trombocyter och försämrad endotelfunktion. Riskfaktorer som påverkar båda förloppen är bland annat höga blodfetter, rökning, högt blodtryck och diabetes.  Man har funnit både ACE och angiotensin 2 i förkalkade aortaklaffar, men inte i friska klaffar, vilket antyder att renin-angiotensinsystemet har en roll i sjukdomsprocessen. ACE och angiotensin 2 antas även bidra till den aterosklerotiska utvecklingen. Eftersom ACE-hämmare har visats kunna fördröja ateroskleros ligger det nära till hands att anta att ACE-hämmare även kan ha en positiv effekt och fördröja förvärrandet av aortastenos. Andra studier har också visat att blodfettsänkande statiner och ACE-hämmare kan fördröja inlagringen av kalk i aortaklaffar.  För att undersöka hur statiner och ACE-hämmare påverkar aortastenoser gjordes en retrospektiv studie på 211 patienter med medfödd aortastenos, som definierades som en blodflödeshastighet som var minst 2,5 meter per sekund. Patienter hade normal vänsterkammarfunktion och ingen annan betydelsefull klaffsjukdom. Deltagarna var i genomsnitt 70 år och 107 av dem var män. Forskarna vid Allgemeines KrankenHaus Wien, Österrike, gjorde studien.  Av patienterna behandlades 102 med ACE-hämmare, 50 med statiner och 32 med både och. De undersöktes med ekokardiografi minst två gånger med minst sex månaders mellanrum. Utifrån dessa mätningar beräknades den årliga ökningen av blodflödeshastigheten.  I hela patientgruppen var den årliga ökningen 0,32 meter per sekund. Bland dem som behandlades med statiner var den signifikant lägre; 0,10 meter per sekund jämfört med 0,39 meter per sekund för dem som inte behandlades med statiner. Däremot påverkade användning av ACE-hämmare inte den årliga ökningstakten. Inte heller gav ACE-hämmare en ytterligare lägre ökningstakt när de användes i kombination med statiner. Det fanns ingen skillnad i effekt mellan dem som hade milda former av sjukdomen och dem som hade svårare. Kolesterolhalten påverkade inte heller resultatet.  Forskarna drar slutsatsen att statiner fördröjer försämringen av aortastenos, förmodligen genom att påverka andra riskfaktorer än kolesterol.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev