Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Studie: D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner

Publicerad: 8 mars 2017, 14:50

Peter Bergman, forskare bakom studien och NEPIs ordförande Mikael Hoffmann har lite olika syn på den kliniska relevansen av resultatet.

En stor sammanställning av studier publicerad i BMJ tyder på att D-vitamin kan minska risken för luftvägsinfektioner och bäst effekt fick personer med låga nivåer. Men resultatets kliniska relevans råder det delade meningar om.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Metaanalysen har uppmärksammats stort i media och inkluderar resultat från 25 randomiserade studier med totalt över 11 000 deltagare. Skillnaden mot tidigare metaanalyser är att man i denna studie använt sig av data på individnivå som exempelvis förekomst av kronisk luftvägssjukdom och nivå av vitamin D i serum.

– Jag tror att de nya resultaten kan få stor betydelse för sjukvården eftersom det är första gången som en högkvalitativ metaanalys av individuella patientdata visar att D-vitamin kan ha positiva effekter på andra indikationer än skeletthälsa, säger Peter Bergman läkare och universitetslektor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom den metaanalysen.

D-vitamin bildas i huden när vi är i solljus men fås även från olika livsmedel som bland annat fisk och berikade mjölkprodukter. Ämnet är viktigt för att reglera kalkbalansen och för vissa grupper, exempelvis äldre som inte vistas ute i solljus så ofta, så rekommenderar livsmedelsverket tillskott av vitaminen.

– Redan 2012, gjorde vi en randomiserad och placebokontrollerad studie där vi såg att D-vitamin minskade antalet luftvägsinfektioner och även reducerade behovet av antibiotika hos patienter med immunbrist. Efter det började vi på vår mottagning kontrollera D-vitaminnivån hos patienterna och ge tillskott till de som hade brist, säger Peter Bergman.

Forskningen inom det här området har tidigare visat på skiftande resultat, enligt en ledarkommentar i tidskriften BMJ. Av åtta metaanalyser som gjorts sedan 2012 så visade tre av dem på nytta med D-vitamin tillskott för att minska risken för luftvägsinfektioner medan fem stycken inte kunde uppvisa några tydliga nyttoaspekter.

För personer med mycket låga nivåer av D-vitamin, under 25 nanomol/l, så räckte det att fyra personer behandlades för att en person skulle klara sig från infektion. Totalt sett i studien så behövdes däremot 33 personer behandlas för att en person skulle undgå luftvägsinfektion.

– Jag tycker det är viktigt att vi inte påstår att tillskott av D-vitamin ska ges till alla. De som har brist har också störst nytta av extra D-vitamin. Dessutom framkommer inte någon ökad risk för biverkningar av normala D-vitamindoser, vilket är viktigt att betona, säger Peter Bergman.

Studien har mötts av skeptiska röster. I ledarkommentaren till artikeln påpekar två skribenter att definitionen för luftvägsindikation varierade mellan de olika studierna. De anser även att resultatet bör ses som underlag till hypotes vilket behöver bli bekräftat i fler studier.

Mikael Hoffmann, överläkare och chef för nätverk för läkemedelsepidemiologi, NEPI, tillhör dem som gör en mera försiktig tolkning av resultatet. Han har själv inte varit involverad i studien.

– Man kan vara imponerad av arbetsinsatsen för att eftersöka studier och analysera individuella data. Men studien har liten klinisk relevans eftersom patienter som har brist på D-vitamin redan har indikation för tillskott av D-vitamin för att undvika andra följdsjukdomar som exempelvis osteoporos.

Men han tycker ändå att man kan ta med sig slutsatsen från studien.

– När vi i samhället överväger tillskott av D-vitamin i födoämnen för vissa geografiska områden där befolkningen har brist, så kan man ha den här lilla extra nyttan i åtanke.

Läs mer i abstract:

Adrian Martineau med flera. Vitamin D supplementation to prevent to acute respiratory tract infections: systemic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ, publicerad online 15 februari 2017.

EMILIA LARSSON

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev