Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Tidig palliativ vård gav högre livskvalitet vid lungcancer

Publicerad: 20 augusti 2010, 10:42

Palliativ vård i ett tidigt skede gav i en ny studie högre livskvalitet och mindre depressiva symtom hos patienter med svår lungcancer.


Patienter med spridd, icke småcellig lungcancer har svåra symtom och får ofta aggressiv behandling i slutet av livet. En forskargrupp vid Massachusetts General Hospital i Boston, USA, har nu undersökt effekten av att låta patienterna få palliativ vård direkt efter diagnosen.

I studien slumpades 151 patienter till standardvård eller samma omhändertagande tillsammans med tidig palliativ vård. Patienterna i den sistnämnda gruppen fick träffa en medlem ur ett palliativt vårdteam, bestående av specialutbildade och certifierade läkare och sjuksköterskor, minst en gång i månaden. Detta skedde inom öppenvården.

Patienternas livskvalitet utvärderades efter tolv veckor med hjälp av två olika frågeinstrument. Dessutom samlades data om behandling i livets slutskede in från patientjournalerna.

Av studiedeltagarna dog 27 innan de tolv veckorna hade gått. För de övriga visade det sig att den tidiga palliativa behandlingen hade givit resultat. De som fått detta omhändertagande hade signifikant bättre livskvalitet. Färre patienter i denna grupp hade depressiva symtom, 16 procent jämfört med 38 procent i gruppen som fick standardbehandling.

Trots att färre patienter som fick den tidiga palliativa vården fick aggressiv vård i livets slutskede, 33 procent jämfört med 54 procent, hade den gruppen en längre medianöverlevnad. I gruppen som fått tidig palliativ vård var medianöverlevnaden 11,6 månader vilket ska jämföras med 8,9 månader i den andra gruppen

Läs abstract:

New England Journal of Medicine 2010; 363:733-742

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev