Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Tuberkulos kan få ny fiende

Publicerad: 4 februari 2009, 19:03

Ett nytt vaccin som nu testas på människor i Sverige är ett av de främsta hoppen i kampen mot tuberkulos.


Varje år dör runt 1,5 miljoner människor av lungsjukdomen tuberkulos. Kanske kan ett nytt vaccin som nu testas i en fas 1-studie på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge så småningom bidra till att minska den siffran.

– Det vore fantastiskt om vi fick ett effektivt vaccin mot tuberkulos. I takt med ökad resistensutveckling minskar möjligheterna att behandla sjukdomen med dagens tillgängliga antibiotika, säger Jan Andersson, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet och ansvarig för studien.

I dag finns endast ett vaccin mot tuberkulos, BCG-vaccinet, som utvecklades på 1920-talet och består av levande tuberkelbakterier. Problemet är att BCG-vaccinet har bristande effekt. Det skyddar visserligen barn mot allvarlig spridd tuberkulos. Men det ger betydligt sämre skydd mot lungtuberkulos hos vuxna.

Det nya vaccinet, HyVac4-IC31, består av två av tuberkelbakteriens mest immunogena proteiner. Tanken är att vaccinet ska aktivera immunförsvarets T-celler att snabbt angripa infekterade makrofager i lungornas alveoler.

– Därmed hoppas vi att vaccinet ska utgöra ett skydd även mot lungtuberkulos, säger Maria Norrby, specialistläkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

I den svenska studien ingår 64 personer som tidigare blivit vaccinerade med BCG-vaccin. Deltagarna får två doser av HyVac4-IC31 med åtta veckors mellanrum och följs sedan noggrant under ett halvår för biverkningar. Forskarna kommer också att undersöka om studiedeltagarna utvecklar T-cellsbaserat immunförsvar mot bakterien.

Studien startade 2007 och de första resultaten beräknas vara klara i början av 2010.

– Hittills har vi inte stött på några större biverkningsproblem i studien, säger Maria Norrby.

Bakom HyVac4-IC31 står den amerikanska stiftelsen Aeras som har utvecklat vaccinet i samarbete med Statens seruminstitut i Danmark och det österrikiska företaget Intercell.

Utöver HyVac4-IC31 finns en handfull andra nya tuberkulosvacciner i olika utvecklingsstadium. Inget har dock kommit längre än till fas 2-studier.

Forskare:

Namn:
Maria Norrby, Jan Andersson, Anne Tidholm Nylén med flera.

Projekt:
Nytt vaccin mot tuberkulos prövas i tidig fas.

Finansiering:
Bill & Melinda Gates Foundation via stiftelsen Aeras.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev