Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Ungas dåliga kondition dubblerade risk för diabetes och hypertoni

Publicerad: 18 december 2003, 09:32

Män och kvinnor som i åldrarna 18-30 år hade sämst kondition hade ökad risk att 15 år senare utvecklat typ 2-diabetes, högt blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Förbättrad kondition minskade riskerna.


Dålig kondition är en välbelagd riskfaktor för död i hjärt-kärlsjukdom och total dödlighet. För att undersöka betydelsen av dålig kondition, mätt vid kortvarig maximal prestationsförmåga, gjordes en studie på män och kvinnor i åldern 18-30 år åren 1985-1986. 15 år senare följdes studiedeltagarna upp. 2 478 personer upprepade konditionsprovet 1992-1993.  Under uppföljningstiden inträffade 2,8 fall av typ 2-diabetes per 1 000 personår. Motsvarande fall av högt blodtryck var 13,0, medan metabolt syndrom respektive höga kolesterolvärden förekom 10,2 respektive 11,7 gånger per 1 000 personår.  Efter justering för ålder, ras, rökning och förekomst av diabetes, högt blodtryck eller tidig hjärtinfarkt i släkten hade femtedelen med den sämsta konditionen 3-6 gånger högre risk att utveckla typ 2-diabetes, högt blodtryck eller metabolt syndrom, jämfört med de två femtedelar som hade bäst kondition. När man även justerade för kroppsmasseindex BMI sjönk riskökningen till tvåfaldig.  Däremot var sambandet mellan högt kolesterol och kondition svagare och var inte signifikant efter justering för BMI.  De som vid det andra testet hade förbättrat sin kondition hade minskat sin risk att utveckla typ 2-diabetes och metabolt syndrom, men sambanden försvagades efter justering för viktförändringar.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev