Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Vanligt med lungproppar vid allvarlig svimning

Publicerad: 20 oktober 2016, 11:55

Ungefär var sjätte patient som lagts in på sjukhus till följd av ett svårt svimningsanfall hade blodproppar i lungorna, enligt en ny stor studie i New England Journal of Medicine.


Ämnen i artikeln:

Lungemboli

– Det är spännande resultat som visar hur viktigt det är att misstänka lungemboli som en delförklaring vid oförklarliga och allvarliga svimningar, säger Mårten Söderberg som är överläkare i internmedicin vid Södersjukhuset i Stockholm.

Han tror att förekomsten av lungemboli, alltså blodproppar i lungorna, är lika stor i Sverige som i den aktuella studien som utförts på italienska patienter. Enligt Mårten Söderberg är venösa trombossjukdomar en av de vanligaste formerna av kärlsjukdom i Sverige.

– Men det är ofta svårt att diagnostisera lungemboli eftersom symtombilden varierar, det kan vara alltifrån akut andnöd till tryck över bröstet. Sannolikt är det ett underdiagnostiserat tillstånd, säger han.

Studien är en av de största på området och innefattade 560 patienter som i genomsnitt var 76 år. Samtliga hade lagts in på sjukhus efter att ha drabbats av sitt första allvarliga svimningsanfall.

Resultaten visar att mer än var sjätte patient hade lungemboli, 17,3 procent.

– Det är en ganska hög siffra. Men samtidigt är patienterna gamla och det är känt att risken för lungemboli ökar med stigande ålder, säger Mårten Söderberg.

Flest fall sågs hos personer där orsaken till svimningen var okänd. Men forskarna fann också blodproppar i lungorna hos många patienter där det fanns andra alternativa förklaringar till svimningsanfallet. Förekomsten av lungemboli var allra högst hos studiedeltagare som bland annat hade cancer eller ett onormalt lågt blodtryck.

En begränsning med studien var att forskarna inte inkluderade patienter som drabbats av allvarliga svimningsanfall upprepade gånger. Därmed är det inte säkert att resultaten kan appliceras på den patientgruppen.

Studien var tvärsnittsutformad och pågick mellan 2012 och 2014. Deltagarna kom från elva olika universitetssjukhus i Italien. För att ställa en diagnos på lungemboli fick patienterna bland annat lämna ett blodprov som kunde påvisa proteinmarkörer kopplade till tromboser, så kallad D-dimer assay.  Patienterna genomgick också ett kliniskt test där sannolikheten för blodproppar i lungorna räknades ut med hjälp av ett poängsystem, Wells score system. Båda teknikerna används i Sverige.

Deltagare med misstänkt lungemboli fick därefter lungornas kärl undersökta med skiktröntgen, datortomografi, eller en gammakamera, så kallad lungscintigrafi.

Läs mer i abstract:

Paolo Prandoni med flera. Prevalence of pulmonary embolism among patients hospitalized for syncope. The New England Journal of Medicine. Publicerad online den 19 oktober 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1602172

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Lungemboli

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev