Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Ventiler bättre för vissa med emfysem

Publicerad: 10 december 2015, 10:57

Foto: Thinkstock

Nu kan man ha hittat en grupp av emfysempatienter som har större nytta av att man stänger av luftrör som inte längre fungerar. Men behandlingen har också en risk för allvarliga biverkningar, visar en ny studie i New England Journal of Medicine.


Vid allvarliga fall av emfysem kan skadade delar av lungan opereras bort för att ge mer plats åt de friska delarna. Sedan några år finns det en in icke-kirurgisk behandling mot svårt emfysem. Metoden innebär att så kallade endobronkiella ventiler placeras i sjuka luftrör. Ventilerna är enkelriktade och släpper ut men inte in luft. Den skadade delen av lungan kollapsar vilket bereder större plats åt de friska delarna.

Men metoden har visat en ganska blygsam effekt på lungfunktionen i tidigare studier. I en ny studie har forskare därför undersökt ventilbehandlingen hos en särskild grupp patienter som definierades genom att de inte hade luftläckage mellan lungloberna.

Totalt ingick det 68 personer i den randomiserade studien. Hälften fick endobronkiella ventiler insatta medan hälften fick standardbehandling. Efter sex månader hade lungfunktionen förbättrats och patienterna kunde gå i snitt 74 meter längre på sex minuter, jämfört med kontrollgruppen. 79 procent av patienterna kunde behålla ventilerna under uppföljningstiden på sex månader.

Men fler som fick ventilbehandlingen hade misstänkta allvarliga biverkningar jämfört med gruppen som fick standardvård. De misstänkta biverkningarna var bland annat pneumothorax och att ventilerna fick tas ut eller bytas ut.

Forskarnas slutsats är att man kan ha funnit en patientgrupp som har större nytta av endobronkiella ventiler, men att det finns risk för allvarliga biverkningar, som skulle kunna vara livshotande.

Läs mer i abstract:

Karin Klooster med flera. Endobronchial Valves for Emphysema without Interlobar Collateral Ventilation. New England Journal of Medicine, publicerad online 9 december 2015. Doi: 10.1056/NEJMoa1507807

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev