Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Viktigt att förebygga allergi mot bi- eller getingstick

Publicerad: 12 augusti 2004, 08:28

Barn som får en allergisk reaktion efter sitt första bi- eller getingstick bör få behandling med immunterapi för att undvika att drabbas av en allergichock om de blir stungna senare i livet. Den slutsatsen drar forskare bakom en ny studie som publiceras i New England Journal of Medicine.


Forskarna, som arbetar vid Johns Hopkins Asthma and Allergy Center i Baltimore, USA, har gjort en studie med 1 033 barn som under åren 1978 till 1985 hade drabbats av en allergisk reaktion efter ett bi- eller getingstick. Av dem fick 356 barn genomgå behandling med immunterapi, en flera år lång behandling med sprutor med små doser av det aktuella allergenet.  1997 påbörjade forskarna en studie då de samlade in uppföljande information om drygt 500 individer. Därav hade 40 procent, cirka 200 personer, blivit stungna på nytt, sex till 32 år efter det första sticket.  Forskarna gjorde intervjuer via telefon eller mail där personerna ombads beskriva sina reaktioner. Som milda symtom klassificerades reaktioner i huden och vissa sväljningssvårigheter. Måttliga symtom var, utöver hudreaktioner, obehag i strupe och bröst, svårigheter att andas, lågt blodtryck och yrsel. Svåra symtom var svåra andningssvårigheter, kraftigt blodtrycksfall, svår yrsel eller medvetslöshet.  Forskarna fann att förekomsten av måttliga och svåra symtom var lägre hos de personer som hade fått behandling med immunterapi när de var barn. 3 procent i den gruppen drabbades av måttliga eller svåra reaktioner efter ett nytt stick. Hos dem som inte fått immunterapibehandling var andelen 17 procent. Andelen var ännu högre, 32 procent, om personen redan vid det första sticket hade fått svårare symtom.  Forskarnas slutsats är att immunterapibehandling är att rekommendera till barn som drabbas av allergiska symtom efter bi- eller getingstick, i synnerhet om de får en svårare reaktion vid det första sticket.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev