Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Vill ha gemensam syn på spirometri

Publicerad: 2 oktober 2015, 12:50

Anders Blomberg, verksam vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och även vetenskaplig sekreterare i Svensk lungmedicinsk förening.

ERS 2015. Det finns behov av en nationell samsyn kring spirometri, anser professor Anders Blomberg, delvis med anledning av en studie som Dagens Medicin uppmärksammat på kongressen.


Ämnen i artikeln:

ERS

– Jag har pratat här i Amsterdam med flera inom lungmedicinen och lungintresserade allmänläkare. Det är sannolikt att det skiljer sig över landet hur man genomför en spirometri och vilka referensvärden vi använder, säger Anders Blomberg, verksam vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och även vetenskaplig sekreterare i Svensk lungmedicinsk förening.

Den här diskussionen aktualiseras bland annat av en studie som Dagens Medicin skrivit om i veckan och som peka på att flera av de referensmaterial för spirometri som i dag används i sjukvården överskattar lungfunktionen hos friska rökfria personer.

– I sin tur gör det att de som är sjuka kan te sig friskare än vad de är, vilket kan få betydelse för dem som ligger i gränszonen mellan sjukt och friskt, säger Anders Blomberg.

Han menar att det nu är ett bra läge att nu göra något för att lyfta fram betydelsen av spirometri. Nya riktlinjer för utredning av astma och kol har sammanställts av Socialstyrelsen och spirometri är ju grunden för diagnostik av dessa sjukdomar.

– Det finns bra initiativ kring detta, till exempel det så kallade spirometrikörkortet som framför allt införts på vårdscentraler i södra Sverige. Men det behövs något liknande initiativ i hela landet, säger Anders Blomberg.

Från ERS-kongressen i övrigt framhåller han bland annat nya resultat kring kol hos aldrig-rökare.

– Upp till en femtedel av dem som har kronisk lungfunktionsnedsättning som tyder på kol har aldrig rökt. Den gruppen blir relativt mer betydelsefull i och med att antalet rökare i befolkningen minskar. Vi ser nu alltmer att det inte bara är rökning som kan leda till kol. Luftföroreningar, att vara för tidigt född och infektioner i barndomen är faktorer som kan spela roll för utvecklingen av kroniskt obstruktiv funktionsnedsättning, säger Anders Blomberg och tillägger:

– Vi kommer att särskilt undersöka aldrig-rökare med kol och söka karakterisera deras luftvägssjukdom. Detta görs som en del i den stora befolkningsstudien Scapis som nu pågår i Sverige och som har som målsättning att studera hjärt-kärl- och lungsjukdom hos 30 000 svenskar mellan 50 och 64 år.

Inom kol-området diskuterades på kongressen även intressanta resultat kring olika fenotyper, alltså undergrupper av sjukdomen med mer eller mindre distinkta kännetecken.

– Att patienters sjukdom ser olika ut och svarar olika på olika behandlingar har uppmärksammats inom astma, men nu lyftes på ett symposium under ERS också intressanta data inom kol-området fram. Vid kol som domineras av luftvägsinflammation med vita blodkroppar av typen eosinofiler är exacerbationerna fler och överlevnaden sämre. Dock kan mängden eosinofiler i luftvägarna avspeglas i ett enkelt blodprov, som således kan användas för att bättre skräddarsy behandlingen, i nuläget i första hand med steroider, säger Anders Blomberg.

Även vid en annan kol-fenotyp, där luftvägsinflammationen domineras av neutrofila granulocyter och som inte svarar så bra på steroider, kan en mer riktad behandling användas.

– Under kongressen framfördes att antibiotika av typen makrolider kan ha en antiinflammatorisk effekt vid denna variant av kol, säger Anders Blomberg.

Slutligen apropå fenotypning och kol framhåller han resultat från en ny teknik som kan vara någonting för framtiden, nämligen elektroniska näsor som analyserar utandningsluften.

– Det har varit ett par intressanta presentationer inom detta område, även om det i dag saknas mycket kunskap om en möjlig användning i den kliniska vardagen. Tanken är att man med en elektronisk näsa kan mäta mycket låga koncentrationer av flyktiga organiska ämnen, som i sin tur kan avspegla olika typer av inflammation i luftvägarna. Målsättningen är att söka karakterisera luftvägsinflammationen med så icke-invasiva metoder som möjligt, säger Anders Blomberg.

Relaterat material

Svenska referensvärden för spirometri stämmer dåligt

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ERS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev