Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Viss miljö verkar skydda mot astma

Publicerad: 3 augusti 2016, 21:00

Forskarnas teori är att amishfolkets levnadsmiljö kan förebygga astma.

Foto: Thinkstock

Miljön som amishfolket lever i kan förhindra en utveckling av astma, enligt nya fynd som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine.


Ämnen i artikeln:

Astma

– Det här är en viktig och välgjord studie som kommer att diskuteras. Resultaten är ett steg i rätt riktning mot att bättre förstå vilken roll som det medfödda immunförsvaret har vid astma, säger Kjell Larsson som är professor i lungmedicin vid Karolinska institutet.

Ett stort antal studier har tidigare pekat på att levnadsmiljön inverkar på risken för astma och nu kommer ny forskning som stödjer den bilden. Amerikanska forskare har studerat förekomsten av astma hos barn som tillhör de kristna grupperna amish och hutteriter. Båda grupper har en liknande livsstil och försörjer sig på jordbruk. Hutteriter har dock industrialiserade bondgårdar och utsätts för andra ämnen inom lantbruket än amishfolket som lever mer traditionellt.

Studiens resultat pekar på att förekomsten av astma och allergisk överkänslighet var uppemot sex gånger lägre bland barn ur amishfolket jämfört med de som var hutteriter. Forskarna fann också att medelnivån av endotoxiner, ett ämne som bakterier avger, var betydligt högre i amishbarnens hemmiljö. Det sistnämnda är ett särskilt intressant fynd, menar Kjell Larsson.

– Det har länge spekulerats om varför barn som växer upp i lantbruksmiljö med höga nivåer av endotoxiner är mindre drabbade av astma jämfört med barn uppväxta i städer. Här har forskarna fått ytterligare stöd för att exponeringar i lantbruksmiljön påverkar risken för astmautveckling, säger han.

När forskarna analyserade blodprov från barnen fann man att den immunologiska profilen var annorlunda de två grupperna emellan. Amishbarnen hade färre eosinofiler och lägre nivåer av många cytokiner medan antalet neutrofiler var fler. Även förekomsten av IgE-antikroppar var lägre hos deltagare som var amish jämfört med hutteriter.

Forskarna tog även dammprover från barnens hemmamiljö för att testa på en modell av möss som hade utvecklat ett astmaliknande tillstånd. Damm från hutteriters hem ledde till att djuren fick en luftvägsreaktion som liknade astma, vilket inte sågs för prover från amishbarnens hem. Dammets olika sammansättning leder till olika inflammatoriska reaktioner hos mössen och medför att vissa djur utvecklar en luftvägskänslighet, menar Kjell Larsson.

– Det här tycks även vara fallet hos människor. Många av barnen som är hutteriter verkar sakna ett skyddande immunsvar mot astma jämfört med amishbarnen, säger han.

Forskarnas teori är att amishfolkets levnadsmiljö aktiverar det medfödda immunförsvaret på ett sätt som förebygger astma.

– Jag tror att forskarna är inne på rätt spår. Beroende på exponering under uppväxten formas det medfödda immunförsvaret till att ta olika riktningar, säger Kjell Larsson.

Han betonar dock att studiematerialet är litet eftersom endast 60 barn innefattades.

Deltagarna var mellan 7 till 14 år gamla. Sex av barnen som var hutteriter hade astma medan ingen av amishbarnen led av sjukdomen. Forskarna utförde även genanalyser för att säkerställa att förekomsten av astma inte berodde på genetisk härkomst. De kunde inte finna några genetiska skillnader mellan barnen som var amish eller hutteriter jämfört med övriga europeiska befolkningen.

Läs mer i abstract:

Michelle M Stein med flera. Innate immunity and asthma risk in amish and hutterite farm children. New England Journal of Medicine, publicerad online den 4 augusti 2016. Doi: 10.1056/NEJMoa1508749

Relaterat material

Barn med astma kan få kol tidigt

Astmafallen verkar öka

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Astma

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev