Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Luftvägarna

Vitamin C till rökare gav bebis bättre lungor

Publicerad: 22 maj 2014, 08:26

Rökning under graviditeten försämrar utvecklingen av lungorna hos barnet. Kanske kan extra vitamin C till mamman mildra effekten, enligt en studie.


Kvinnor som lottats till daglig behandling med vitamin C födde nämligen barn med ungefärligen 10 procent bättre lungfunktion än de i kontrollgruppen som fått placebo.

Skillnaden var statistiskt signifikant när forskarna använde ett mått som speglar eftergivlighet i luftvägarna och på gränsen till statistiskt signifikant när forskarna använde ett mått som avspeglar storleken på luftvägarna.

Mätningarna av barnens lungfunktion gjordes inom 72 timmar efter födseln.

Vidare konstaterar forskarna att barnen till mammorna som fått vitamin C löpte lägre risk att ha pipande och väsande andning upp till ett års ålder, jämfört med kontrollgruppen. Andelen som hade sådan andning var 21 respektive 40 procent.

Pipande och väsande andning är ett risksymtom för att senare utveckla astma.

Forskarna poängterar att rökstopp under graviditeten är det främsta målet för att undvika försämrad lungfunktion hos avkomman. Men de konstaterar att de flesta gravida kvinnor fortsätter att röka. Därför finns det behov för andra insatser.

Enligt resultaten skulle vitamin C kunna vara en enkel och billig sådan behandling men ytterligare forskning behövs för att bekräfta effekten, skriver forskarna.

I studien ingick 159 barn som fötts av rökande mammor. Samtliga deltagande mödrar erbjöds rökavvänjning under graviditeten.

Bakom undersökningen, som presenterades på den nyligen avslutade lungkongressen ATS i San Diego, står forskare vid bland andra Oregon Health & Science University i Portland.

Läs hela originalstudien:

Cindy McEvoy med flera. Vitamin C Supplementation for Pregnant Smoking Women and Pulmonary Function in Their Newborn Infants – A Randomized Clinical Trial. Jama, publicerad online den 18 maj 2014. DOI: 10.1001/jama.2014.5217

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev