Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Mage-tarm

Fler än väntat får magont när blindtarmen tas bort

Publicerad: 4 maj 2004, 12:02

Blindtarmsoperationer leder till att fler patienter än man tidigare trott söker till sjukhus långt efter operationen. Det visar en kartläggning av patienter som opererats i Lund.


Inflammerade blindtarmar leder varje år till cirka 10 000 operationer i Sverige - vilket gör operationen till ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen. Tidigare studier har visat att drygt 1 procent av de opererade drabbas av tarmvred, ileus, efteråt. Cirka hälften av tarmvreden måste opereras, på grund av sammanväxningar i buken.   Men hur många som får andra magproblem efter blindtarmsoperation har inte varit klarlagt. Därför har en forskargrupp vid Universitetssjukhuset i Lund gjort en studie där den har gått igenom journaler på jakt efter fler och mer diffusa magbesvär hos blindtarmsopererade.  - Det visade sig att mer än dubbelt så många får problem än man har sett tidigare, när man bara har räknat tarmvred, säger Bobby Tingstedt, läkare på kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Lund.  Diffusa smärtor och illamående  Han och hans medarbetare gick igenom journaler för alla de drygt 3000 patienter som opererats för appendicit, blindtarmsinflammation, på kliniken under åren 1981 till 1996. Tre patienter av 100 - 3 procent - fick läggas in på sjukhus igen på grund av olika magbesvär. Forskarna räknade återinläggningar som skedde tidigast en månad efter operationen. Medianuppföljningstiden var tio år.   Resultaten bekräftar de tidigare studierna om tarmvred, cirka 1,2 procent drabbades av detta och av dem var 0,7 procent tvungna att opereras. Resten hade diffusa magproblem, som magknip och illamående, men inga tydliga tecken på tarmvred.   - Det låter kanske lite med 3 procent, men eftersom blindtarmsinflammation är så pass vanligt blir det ganska många människor, konstaterar Bobby Tingstedt.  Kvinnor behövde oftare uppsöka sjukhus, liksom patienter som hade haft brusten blindtarm och sådana som opererats, trots att det efteråt visat sig att blindtarmen inte var inflammerad.  Vad de sena magsmärtorna beror på vet forskarna inte. Men de misstänker att de diffusa problemen, liksom tarmvreden, kan bero på sammanväxningar i buken.  Diagnostiken har blivit säkrare  Bobby Tingstedt ser två möjligheter till att minimera buksmärtor efter blindtarmsoperation. Det ena är att hitta effektiva sätt att förebygga sammanväxningar, vilket är ämnet för hans kommande avhandling. Det andra är att inte operera i onödan, det vill säga att förbättra diagnostiken vid misstänkt blindtarmsinflammation.  - Där har vi blivit mycket bättre i Sverige. För tio år sedan var det bara runt 70 procent av dem som opererades som verkligen hade en inflammerad blindtarm, men den togs ändå alltid bort. I dag är den siffran 90 procent, berättar Bobby Tingstedt.

FOTNOT: Studien är publicerad i Digestive Surgery 2004;21(1):23-7.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev