Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Mage-tarm

Genterapi lovordas vid svår metabol sjukdom

Publicerad: 6 februari 2019, 22:00

Den experimentella genterapin har utvärderats på patienter med akut intermittent porfyri.

Foto: Thinkstock

En experimentell terapi med RNA-interferens kan förhindra livshotande metabola rubbningar, enligt en ny fas 1-studie där svenska patienter ingår.


– Våra fynd är ett genombrott inom området. Det här kan mycket väl bli den första förebyggande läkemedelsbehandlingen för patientgruppen, säger Eliane Sardh, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset och förstaförfattare till den aktuella studien.

De nya resultaten har publicerats i tidskriften New England Journal of Medicine.

Den experimentella genterapin kallas givosiran och har utvärderats på patienter med akut intermittent porfyri. Ungefär 1 000 personer i Sverige har den ärftliga sjukdomen som kan ge akuta och svåra buksmärtor, kramper och förlamningar.

Patientgruppen har rubbningar i bildningen av molekylen hem i levern, vilket stör ämnesomsättningen och ger skadliga anhopningar av metaboliter som är förstadier av hem.

För att minska produktionen av dessa metaboliter – och förebygga attacker – ville man försöka dämpa aktiviteten hos en gen som är central i hemsyntesen, ALAS1. Detta skedde via så kallad RNA-interferens, där korta dubbelsträngade RNA-molekyler injiceras.

Genterapin har utvärderats på totalt 40 patienter, varav majoriteten kom från Karolinska universitetssjukhuset. Deltagarna lottades till subkutana injektioner med läkemedelskandidaten varje eller var tredje månad, eller så fick de placebo. Uppföljning skedde efter tolv veckor.

Forskarna fann att behandlingen kopplades till milda eller måttliga biverkningar, bland annat inflammation i näsa och svalg och pigmentförändringar i huden kring injektionsstället. Sex patienter som fick givosiran drabbades av svåra biverkningar. Ett dödsfall skedde men inte till följd av genterapin, påpekar Eliane Sardh.

Patienter som månadsvis behandlades med läkemedelskandidaten fick nästintill normala nivåer av metaboliterna som ingår i bildningen av hem. Samma effekt sågs däremot inte bland deltagare där injektioner gavs var tredje månad, och inte heller i placebogruppen.

När genterapin utvärderades på en subgrupp av patienter med allra svårast sjukdomsbild fann man att månadsvisa injektioner ledde till färre attacker. Dessa patienter hade varaktiga minskningar av ALAS1 mRNA, vilket tyder på en lägre genaktivitet. Fynden talar för att hemsyntesen kan nedregleras med RNA-interferens, menar Eliane Sardh.

– Det är ett stort steg för patienter som drabbas av återkommande attacker, ibland flera gånger varje månad. Det enda vi kan göra för dem i nuläget är att försöka avvärja pågående attacker med ett dropp som innehåller en form av hem. Annars är levertransplantation den enda effektiva behandlingen.

Hon betonar att deras fynd måste följas upp i längre studier framöver eftersom regleringar av hemsyntesen kan ge oväntade biverkningar på sikt. Studien har sponsrats av läkemedelsföretaget Alnylam Pharmaceuticals, och patienterna var mellan 18 och 65 år.

I nuläget granskas givosiran av EMA och FDA via ett påskyndat förfarande. Till sommaren kommer troligtvis preliminära resultat från en pågående randomiserad fas 3-studie av läkemedelskandidaten.

Läs mer i abstract:

Eliane Sardh med flera. Phase 1 Trial of an RNA Interference Therapy for Acute Intermittent Porphyria. New England Journal of Medicine, publicerad online den 7 februari 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1807838

Maria Gustavsson

Reporter

maria.gustavsson@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev