Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Mage-tarm

Värmländska barn sover allt tryggare

Publicerad: 2 december 2005, 09:31

RIKSSTÄMMAN. Barn i Värmland utsätts för färre riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd än för tio år sedan, enligt en ny undersökning som presenteras på stämman. Knappt 4 procent i den undersökta gruppen lades på mage för att sova.


Sju av tio värmländska barn i tremånadersåldern läggs på rygg när de ska sova, visar en studie av Tony Westberg, ST-läkare i barnmedicin inom barnhälsovården i Värmland Han har undersökt sömnläge och andra riskfaktorer för plötslig spädbarnsdöd hos tre månader gamla barn i Värmland. Resultaten visar att bara 4 procent av barnen läggs på mage när de ska sova. Därmed undviks en av de främsta riskfaktorerna för plötslig spädbarnsdöd.

- Föräldrarna följer Socialstyrelsens och barnläkarföreningens riktlinjer om att lägga barnen på rygg, amma och inte utsätta barnet för passiv rökning, säger Tony Westberg.

Studien omfattar 1 016 barn, 87 procent av alla födda i Värmland under perioden september 2004 till februari 2005. Föräldrarna intervjuades på barnavårdscentralen när barnen var ungefär tre månader gamla.

Resultaten har jämförts med en studie av 1 028 barn i samma ålder, utförd 1994 inom samma område av barnläkare Carl Lindgren, som liksom barnhälsovårdsöverläkare Anders Berner också är delaktig i den aktuella studien. Den äldre studien genomfördes strax efter att Socialstyrelsen hade presenterat de första rekommendationerna om att risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas om barnen sover på rygg och inte utsätts för passiv rökning.

Halvering av passiv rökning  Ökningen av andelen barn som lades i ryggläge för att sova var påtaglig när de båda studierna jämfördes - 57 procent 1994 jämfört med 70 procent nu.

Resultaten visar också att exponeringen för passiv rökning nästan har halverats sedan den tidigare studien, från 18 procent till 9 procent.

Nästan 22 procent av föräldrarna angav att "barnets trivsel" var det som hade påverkat dem mest i valet av sovställning.  - Det är en svår faktor, för vem säger att barnet trivs? Men det är föräldrarnas uppfattning att barnet trivs bäst i den sovställningen, säger Tony Westberg.

Bara 4 procent sover i eget rum  Mödravårds- eller barnavårdscentralen var fortfarande den källa som huvudsakligen påverkade föräldrarnas val av sömnläge. Siffran för mödravårds- eller barnavårdscentral hade dock sjunkit från 60 procent 1994 till 49 procent i den nya undersökningen.

- Föräldrarna får information om sömn i ryggläge från flera håll nu, till exempel BB och förlossningen, eller erfarenhet från tidigare barn. Därför står mödravårds- eller barnavårdscentralen för en mindre del av informationen, säger Tony Westberg.

Det har blivit vanligare att barnet vid tre månaders ålder sover i föräldrarnas säng, men vad det beror på vet Tony Westberg inte. Bara 4 procent av barnen sov i eget rum och i egen säng, de flesta sov i föräldrarnas rum i egen säng.

I studien har det även undersökts hur många procent av barnen som ammades av dem som lades i ryggläge för att sova, jämfört med dem som lades i magläge. I Socialstyrelsens råd för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd rekommenderas att amma barnet om det är möjligt.

- Jag ville se om föräldrar som har en lägre följsamhet angående riktlinjerna för sovläge också har lägre följsamhet angående amning. Men resultaten visade att så var det inte, säger Tony Westberg.

Av barnen i undersökningen som lades i ryggläge för att sova ammades 83 procent och av barnen som lades på mage 97 procent.

Sara Nilsson

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev