Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag13.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medicinsk teknik

En enda cigarett halverade blodets hastighet i små kärl

Publicerad: 31 Januari 2003, 14:39

En enda cigarett är allt som behövs för att blodets cirkulation i kapillärerna ska minska med hälften. Det har en forskargrupp i Stockholm visat genom att filma nagelbanden hos rökande försökspersoner genom ett mikroskop. Men om försökspersonen tar C-vitamin precis innan cigaretten tänds, blir försämringen bara hälften så stor.


Forskare vid Danderyds sjukhus och Huddinge universitetssjukhus utanför Stockholm har för första gången kunnat följa hur blodflödet i kärlbäddarna kring nagelbanden försämras vid cigarettrökning.  - Effekten är mycket drastisk. Det handlar om en blodflödessänkning på omkring 50 procent, säger Peter Henriksson, professor vid enheten för internmedicin Karolinska institutet vid Danderyds sjukhus.  Han står bakom studierna, tillsammans med bland andra universitetslektor Anna Freyschuss vid institutionen för medicin vid Huddinge universitetssjukhus.  Med hjälp av ett vitalmikroskop videofilmade forskarna en cigarettrökande försöksperson och kunde se hur blodflödet blev sämre i takt med att cigaretten brann ner.  Rökning har en mycket direkt effekt på mikrocirkulationen i kroppens perifera kärlbäddar. Men Peter Henriksson menar att det ändå är anmärkningsvärt att man kan se så tydliga cirkulationseffekter bara av en enda cigarett.  Regleringen av blodflödet styrs i stor utsträckning av kärlens endotelceller. Och med försämrad funktion i endotelet följer inte bara sämre blodflöde, utan ofta också utveckling av åderförkalkning, ateroskleros, som ökar risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt eller stroke. Målet med gruppens forskning är därför att hitta vägar att stävja utvecklingen i ett så tidigt skede som möjligt.  Kliniska betydelsen osäker  Tidigare har forskarna i Danderyd och Huddinge sett samma typ av effekter på mikrocirkulationen hos kaniner som fått kolesterolrik föda.  Dessa kaniner hade markant sämre mikrocirkulation än kaniner som fått en normal kostsammansättning. De utvecklade också ateroskleros i högre utsträckning.  Från samma djurmodell härstammar också idén att effekten kan stävjas med antioxidanter. När kolesteroluppfödda kaniner samtidigt fick det kraftigt antioxiderande preparatet BHT, butylerat hydroxytouen, som normalt används som konserveringsmedel, förbättrades situationen. Både för mikrocirkulationen och aterosklerosskadorna.  Även C-vitamin hade positiva effekter på kaninernas mikrocirkulation. Därför gavs antioxidantia i form av C-vitamin eller den slemlösande läkemedelssubstansen acetylcystein också till de rökande försökspersonerna innan cigaretten tändes. Det visade sig då att försämringen av blodflödet i nagelbäddarna bara blev omkring hälften så stor som vid rökning utan antioxidantia.  - Det här är första gången man har kunnat mäta effekter på mikrocirkulationen av antioxidantia in vivo hos människa. Men det är ännu oklart om det har någon klinisk betydelse, säger Peter Henriksson.  Kliniska studier där antioxidantia givits till patienter med ateroskleros har inte haft någon större effekt på kliniska ändpunkter som död, hjärtinfarkt och stroke. Men enligt Peter Henriksson behöver inte det betyda att det är verkningslöst i alla sammanhang.  - Man måste komma ihåg att när man studerar patienter med kliniska symtom på ateroskleros handlar det om en process som redan är långt gången, det vi studerar rör tidigare skeden som det är svårt att göra kliniska studier kring, säger han.  Några kliniska undersökningar är alltså inte aktuella i nuläget. I stället blir nästa steg att bekräfta att effekten verkligen beror på försämrad endotelfunktion.  En standardiserad metod för studier av endotelfunktionen bygger på mätningar i brachialisartären i underarmen. Därför kommer forskargruppen närmast att undersöka om de mikrocirkulatoriska förändringar de sett är kopplade till förändringar i endotelfunktionen i brachialisartären.  Fria radikaler boven i dramat  En rimlig förklaring till rökningens påverkan på mikrocirkulationen är rökens stora innehåll av fria radikaler. Det är känt att sådana oxidativa substanser påverkar endotelfunktionen negativt.  C-vitamin är den dominerande vattenlösliga antioxidanten hos människa och därför är det rimligt att den motverkar försämringen av endotelfunktionen, uppger Peter Henriksson.  Ännu opublicerade data från gruppens kinesiske gästforskare Qing Lu, som nyligen disputerat i ämnet, tyder på att rökningens effekt på nagelbäddarna inte bara drabbar den som själv röker. Även vid passiv rökning sker en tydligt mätbar effekt på mikrocirkulationen, även om den inte är lika uttalad som hos rökaren själv.

Christer Wiklund

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev