Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medicinsk teknik

Implanterbar defibrillator lika bra för kvinnor som för män

Publicerad: 2 januari 2006, 15:09

Kvinnor har lika stor nytta av en implanterbar defibrillator som män för att förebygga plötslig hjärtdöd efter en hjärtinfarkt.


Det framgår av en ny analys av resultaten från den omtalade Madit 2-studien, som för drygt tre år sedan, 2002, visade att mortaliteten sjönk med en tredjedel hos patienter som efter en hjärtinfarkt fick en implanterbar defibrillator inopererad.

En implanterbar defibrillator återställer hjärtrytmen automatiskt med en elektrisk chock om patienten drabbas av ett livshotande kammarflimmer. Resultaten från Madit 2 visade att särskilt patienter som efter sin hjärtinfarkt drabbats av en kraftigt nedsatt pumpförmåga i vänster kammare, hade nytta av en implanterbar defibrillator.

Tillsammans med senare studier har detta lett till nya amerikanska och europeiska riktlinjer om att patienter med hjärtsvikt i högre grad än tidigare bör få behandling med implanterbara defibrillatorer. Detta trots den höga kostnaden för dessa medicintekniska produkter. Liknande rekommendationer är på väg även i Sverige.

Nu har en grupp forskare vid University of Rochester Medical Center, New York, USA, gjort en ny bearbetning av resultaten från Madit 2, och särskilt tittat på könsskillnader.   I studien var 16 procent (192 personer) kvinnor och resten män.  Resultaten visar att kvinnor har lika stor risk som män att dö av ett plötsligt hjärtstopp efter en hjärtinfarkt. Och de hade en likvärdig nytta av behandling med implanterbar defibrillator.

Hos de patienter som fick behandling med en implanterbar defibrillator var tvåårsmortaliteten 16 procent hos båda könen och risken för livshotande arytmier var 28 procent hos män och 21 procent hos kvinnor. Jämfört med dem som inte fick behandling sjönk tvåårsmortaliteten med 43 procent hos kvinnorna och 34 procent hos männen. Könsskillnaderna var inte signifikanta.

Forskarna konstaterar att kvinnor är en diskriminerad grupp när det gäller implanterbara defibrillatorer. Av 46000 defibrillatorer som implanterades 2001 i USA, var det bara 9000, färre än en femtedel, som sattes in på kvinnor.

Deras slutsats är att fler kvinnor bör få en implanterbar defibrillator efter en hjärtinfarkt, särskilt när den vänstra kammaren är svårt skadad. Det kan ge dem ett förbättrat skydd mot livshotande arytmier efter infarkten.

Resultaten är publicerade i decemberutgåvan av Journal of Cardiovascular Electrophysiology.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev