söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medicinsk teknik

Mycket spännande inom området sömnstörningar

Publicerad: 30 september 2015, 08:32

Eva Lindberg, överläkare vid sömn- och andningscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Carl-Magnus Hake

ERS 2015. Nya resultat om betydelsen av låg syremättnad var en av höjdpunkterna på årets kongress inom sömnapné, anser professor Eva Lindberg. Hon lyfter också fram tidiga data på nya behandlingsmetoder.

Ämnen i artikeln:

ERS

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Överlag har det varit en bra kongress med mycket spännande sessioner om sömn och andningsstörningar under sömn, säger Eva Lindberg, som är överläkare vid sömn- och andningscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Något som knappast passerat obemärkt är de negativa resultaten från en stor studie om nyttan av så kallad adaptiv servoventilering vid hjärtsvikt och central sömnapné, se länk nedan. Tidigare i år stod det klart att undersökningen fick avbrytas då interventionen oväntat ledde till sämre överlevnad.

– Det har diskuterats mycket om varför det resultatet blev som det blev. Det pågår nya djupare analyser av studien där forskarna tittar på vissa subgrupper, där behandlingen kanske gjort extra stor skada och om det finns grupper där behandlingen gjort nytta, säger Eva Lindberg och fortsätter:

– Generellt sett tycker våra patienter att de mår bättre av behandlingen och vill inte avsluta den, även om man inte såg någon effekt på livskvalitet i den aktuella kontrollerade studien, säger Eva Lindberg.

Inom obstruktiv sömnapné har det varit mycket uppmärksamhet kring betydelsen av intermittenta episoder av låg syremättnad i blodet, enligt Eva Lindberg.

– Tidigare har det främst varit fokus på antalet andningsuppehåll under sömnen. Men trots att man kan ha många andningsuppehåll är det individuellt huruvida syremättnaden sjunker eller inte. Mer och mer data pekar nu på en fara med att syremättnaden går upp och ner. Det tycks till exempel ha effekter på kärlen och en experimentell studie som presenterades på kongressen visade att den kan leda till cancerutveckling hos försöksdjur, säger hon.

Det finns en välkänd koppling mellan övervikt och obstruktiv sömnapné. Men bilden av vad som är hönan och ägget börjar nu svänga, något som också varit uppe på kongressen.

– Det är inte så enkelt att övervikt leder till sömnapné och inte tvärtom, säger Eva Lindberg.

Hon framhåller en studie som presenterades på kongressen där sömnapnoiker hade svårare att gå ner i vikt än personer som inte hade sömnapné, trots att alla ingick i samma program för att ändra sin livsstil.

– Det är nu visat att även sömnapné leder till hormonella förändringar, som kanske förknippas med viktuppgång. Vi vet sedan tidigare att sömnbrist leder till att försökspersoner föredrar energirik mat, säger Eva Lindberg.

På behandlingssidan framhåller hon nya data dels kring en teknik för att stimulera hypoglossusnerven, eller tungrörelsenerven, dels kring hjälpmedel för att undvika ryggläge.

– När det gäller nervstimuleringen är det en intressant metod och forskare i Nederländerna presenterade här nya uppdaterade ettårsdata kring tekniken. Men det saknas ännu resultat från kontrollerade studier och över längre tid, säger Eva Lindberg.

– En del patienter får framför allt sömnapné i ryggläge och då finns det olika tekniker för att undvika det. På kongressen presenterades bland annat resultat för en speciell sensor som man sätter bak i nacken och som reagerar på tryck. Vi saknar dock långtidsdata för tekniken, säger Eva Lindberg.

Relaterat material

Teknik för andningshjälp förkortade livet

Primärvården kan få större ansvar för sömnapné

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev