Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medicinsk teknik

Nya data om strålning i operationssår

Publicerad: 12 december 2012, 11:04

Strålning direkt i operationssåret vid bröstbevarande kirurgi ger en något högre risk för återfall efter fem år, jämfört med konventionell strålning, enligt en ny studie.


Så kallad intraoperativ strålning är en metod som har potential att minska vårdtiden för patienter med tidig bröstcancer.

Principen är att patienten genomgår en enda behandling där strålkällan förs ner i operationssåret efter tumörkirurgi. Därmed skulle patienterna kunna slippa upprepade omgångar av extern strålning efter operationen, som är rutin i dag.

Men nya data från en stor randomiserad studie, som nyligen presenterades på en bröstcancerkongress i San Antonio, USA, lyckas inte ge definitiva besked om hur säker metoden är.

Det är ett internationellt forskarlag som konstaterar att intraoperativ strålning visserligen gav 2 procents absolut ökad risk för återfall i det cancerdrabbade bröstet efter fem år, jämfört med konventionell strålning, 3,3 procent jämfört med 1,3 procent.

Riskökningen var statistiskt säkerställd men inte tillräckligt stor för att klart peka ut den nya tekniken som sämre, enligt den marignal för så kallad non-inferiority som forskarna satt upp innan studien startade.

Vidare pekar resultaten på att riskökningen var beskedligare för dem där behandlingen gavs vid en första operation, jämfört med vid en andra operation.

Färre kvinnor hade totalt sett avlidit i gruppen som fått intraoperativ behandling, beroende på lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och andra cancerformer, men skillnaden var inte statistiskt signifikant.

Resultaten visar att metoden kan ha en plats i behandlingen av tidig bröstcancer, enligt Göran Liljegren, som är kirurg och överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro

– För utvalda patienter och inom ramen för kontrollerade studier tycker jag att man kan pröva det här. Men det behövs längre uppföljningar, inte minst för att få besked om en eventuell överlevnadsfördel, innan det här kan bli en rutinåtgärd i sjukvården, säger Göran Liljegren.

På uppdrag av SBU har han nyligen tillsammans med kollegan Håkan Geijer granskat och kommenterat en rapport från Österrike om intraoperativ strålbehandling.

– Flera sjukhus i Sverige har planer på att införa den här metoden. Men vår slutsats är att det alltså behövs mer forskning. Det finns till exempel bara randomiserade data på en av två kommersiellt tillgängliga tekniker. Det saknas också hälsoekonomiska undersökningar, säger Göran Liljegren.

Se länk på tidigare uppföljning av den aktuella studien i högerspalten.

Relaterat material

Lovande resultat för ny form av strålterapi vid bröstcancer

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev