Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medicinsk teknik

Sjukhusfysiker kan snart bli specialister

Publicerad: 24 februari 2016, 06:54

Ett EU-direktiv öppnar för specia­listutbildning för sjukhusfysiker. I dag ges vidareutbildning bara på professionsbasis.


Med en godkänd vidareutbildning ska sjukhusfysiker i framtiden kunna godkännas som specialister av Socialstyrelsen, ungefär som läkare som gjort ST.

Den som utbildats till sjuk­hus­fysiker kan, efter två års yrkesverksamhet, gå ett kompletterande utbildningsprogram, liknande ST, för att godkännas som specialist av professionsförbundet Svensk förening för radiofysik och Svenska sjukhusfysikerförbundet.

De båda organisationerna samarbetar om ST-programmet som är femårigt. Ett gemensamt tillsatt kursråd ansvarar för upplägg och innehåll.

Av landets runt 350 verksamma sjukhusfysiker har 150 gått ST-utbildningen och 114 går den just nu, enligt Svenska sjukhusfysikerförbundet.

Men någon officiell specialist­examen leder inte utbildingen till.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har på regeringens uppdrag sett över vilka krav som ställs för att Sverige ska leva upp till ett nytt strålskyddsdirektiv från EU. Bland annat poängteras där betydelsen av en hög kompetensnivå hos dem som arbetar med joniserande strålning.

För att följa säkerhetskraven i direktivet ska medlemsstaterna därför se till att det finns lämpliga utbildningar som leder till behörighets­bevis för specialiserade sjuk­hus­fysiker, eller ”medical physics experts”, MPE.

För att bli specialist föreslås, förutom grundutbildning, två års heltidsarbete som sjukhusfysiker och därpå ytterligare två års fortbildningsprogram, ”continous professional development”, CPD.

Sjukhusfysikerna hoppas att en ny specialistutbildning ska kunna in­föras efter ungefär samma modell som för läkare.

– Att få en etablerad utbildning till specialist är något som vi har diskuterat mycket det senaste året. Det här är en möjlighet för oss som yrkes­grupp att få en officiellt godkänd specialitet, vilket förstås är bra, säger Marie-Louise Aurumskjöld, ordförande för Svenska sjukhusfysikerförbundet.

Redan i dag kräver många arbets­givare att sjukhusfysiker har gått den specialistutbildning som professionen själv bedriver, och en hög ­andel av de verksamma är ­intresserade av att vidareutbilda sig inom strål­terapi, röntgen, nukleärmedicin och magnetresonanstomografi, MR.

– Den kunskap som vi i professionen har av specialistutbildningen kan säkert vara till nytta om ansvaret för den förs över till sjukvården, säger Marie-Louise Aurumskjöld.

Enligt EU-direktivet ska den som blir MPE, godkännas av behörig myndighet.
Strålskyddsmyndigheten har därför informerat Socialstyrelsen om förslaget att införa en specialist­utbild­ning för sjukhusfysiker.

Lagen ska träda i kraft den 6 feb­ruari 2018.

– Om detta blir aktuellt får vi naturligtvis ta fram föreskrifter och målnivåer, men ännu är detta ingen­ting som vi tittat på, säger Erik Höglund, avdelningschef på Socialstyrelsen.

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev