Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medicinsk teknik

SKR och industrin i nya överenskommelser

Publicerad: 17 juni 2020, 14:00

Två nya överenskommelser mellan SKR och industriföreträdare är klara.

Foto: Adam Wrafter

En ny samarbetsgrupp och tydligare prismodell är några av nyheterna när Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, uppdaterat samverkansformerna med industrin för kvalitetsregister och kliniska prövningar.


Ämnen i artikeln:

SKRLif

– Den största förändringen jämfört med den tidigare överenskommelsen är att den nya även omfattar regionala kvalitetsregister och inte bara de nationella, säger Petra Hasselqvist, strateg på Nationella stödfunktionen för kvalitetsregister på SKR.

Hon har deltagit i förhandlingarna om överenskommelsen kring kvalitetsregister som blev klar i förra veckan. Dokumentet är en uppdatering av den som gjordes 2012 och ska fungera som komplement till befintliga lagar om hur företrädare för läkemedels-och medicinteknikindustrin kan använda de data som finns i landets kvalitetsregister.

– Syftet är att ge bättre förutsättningar för användning av kvalitetsregister i samverkan med industrin. Det kräver en hel del arbeta av vården att registrera data och det är viktigt att informationen används på ett ändamålsenligt sätt.

Överenskommelsen ska vara ett stöd för hur vilken data som industrin kan hämta ut från registerna utöver vad som regleras i offentlighetsprincipen.

– Syftet är att ge vägledning om etiska, juridiska och ekonomiska överväganden som behöver göras av både huvudmän och företag, säger Marie Morell ordförande i sjukvårdsdelegationen på SKR.

För att göra det mer tydligt vad som gäller i olika situationer kommer en särskild samverkansgrupp att ta fram en guide med olika exempel. Dessutom kommer ett förslag till en prismodell att tas fram en prismodell som ska vägleda regionerna i hur mycket betalt de kan ta av industrin i olika situationer, berättar Petra Hasselqvist.

– Själva överenskommelsen är inte så detaljerad utan ska fungera som ett ramverk för samverkan. Vi behöver kunna anpassa oss utifrån att andra lagar och regler ändras. Till exempel kan medicinteknikindustrin behöva data från kvalitetsregister för att följa upp sina produkter utifrån EU-direktiv, säger hon.

Den andra överenskommelsen mellan SKR och industrin gäller samverkansformer för kliniska prövningar och tar bland annat uppfrågor om ekonomisk ersättning och försäkringar.

I överenskommelsen ingår från industrin; Läkemedelsindustriföreningen Lif, Swedish Medtech, Sweden Bio och Swedish Labtech. De nya överenskommelserna gäller från den 1 juli 2020 och ersätter de tidigare från 2012.

Relaterat material

Nya regler gör vårdsponsring svårare

Företag frias för sen registrering av samverkansprojekt

Samarbeten med enskilda patienter omfattas av regelverket

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

SKRLif

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev