Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medicinsk teknik

Telemedicin gav ingen effekt

Publicerad: 28 februari 2013, 08:56

Livskvaliteten förbättras inte hos kroniskt sjuka patienter som får utrustning i hemmet för telemedicinsk övervakning av sjukdomssymtom, visar en randomiserad studie i tidskriften BMJ.


System för fjärrövervakning av patienters sjukdomstillstånd kan användas med syfte att förenkla och förbättra uppföljningen av patienter. Men det är osäkert om sådana system förbättrar patienternas självupplevda hälsa, åtminstone enligt den nya studien som utfördes i Storbritannien.

Forskarna lottade 1 573 patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom, diabetes eller hjärtsvikt till två grupper: telemedicinsk övervakning eller till en kontrollgrupp som fick sedvanlig vård.

Patienterna i telemedicingruppen fick bland annat utrustning för fjärrövervakning av blodtryck, blodsocker, syremättnadsgrad och vikt.

Efter ett års uppföljning fanns det alltså ingen skillnad i patienternas hälsorelaterade livskvalitet och inte heller i graden av ångest eller depressiva symtom.

Forskarna påpekar att om sådan utrustning leder till bättre hälsa, till exempel genom snabbare behandlingsinsatser, borde det också leda till bättre livskvalitet.

Samtidigt poängterar de att dylik övervakningsutrustning i hemmet också skulle kunna ge sämre livskvalitet genom att den uppfattas som påträngande och krånglig och att den underminerar det traditionella förhållandet mellan patient och sjukvårdspersonal.

Forskarnas slutsats är att den studerade typen av telemedicinsk utrustning inte bör användas om syftet är att förbättra patienternas livskvalitet.

Läs hela originalstudien:

Martin Cartwright med flera. Effect of telehealth on quality of life and psychological outcomes over 12 months (Whole Systems Demonstrator telehealth questionnaire study): nested study of patient reported outcomes in a pragmatic, cluster randomised controlled trial. BMJ, publicerad online den 26 februari 2013. DOI: 10.1136/bmj.f653

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News