fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medicinsk teknik

Tvillingar avgör vem som drabbas av KOL

Publicerad: 14 september 2005, 09:12

Genom att låta över 400 tvillingar genomgå en rad undersökningar på Södersjukhuset i Stockholm hoppas forskare få reda på varför bara vissa rökare drabbas av KOL.


Den absolut vanligaste orsaken till kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är rökning.

Men det är långt ifrån säkert att den mest inbitne blossaren drabbas. Och vice versa - många patienter har aldrig ens kommit i närheten av en cigarett.

- Alltså måste det finnas ytterligare någon faktor som gör att människor har större eller mindre benägenhet att utveckla sjukdomen. Det ligger nära till hands att tro att denna faktor är genetisk, säger Jenny Hallberg, biomedicinsk analytiker och doktorand vid institutionen för folkhälsovetenskap och centrum för allergiforskning, CFA, vid Karolinska institutet i Solna.

Generna påverkar kronisk bronkit  Jenny Hallberg och hennes kollegor har tagit del av 10 000 tvillingpar och deras svar på de lungfrågor som ingick i en större studie där Svenska tvillingregistret har djupintervjuat fler än 45 000 tvillingar.

- Eftersom det handlar om en intervju kunde vi bara utgå från olika symtom. Men analyserna visade i alla fall att generna har betydelse för risken att drabbas, åtminstone av kronisk bronkit. Det var vanligare att båda tvillingarna i ett par drabbades av sjukdom om de var enäggstvillingar, säger Jenny Hallberg.

Den statistiskt signifikanta genetiska kopplingen var "måttligt stark". Sambandet kunde inte förklaras av att de aktuella enäggstvillingarna var mer lika varandra i rökvanor.      För att ta reda på hur det förhåller sig vid KOL måste forskarna mäta lungfunktionen åtminstone hos 200 av tvillingparen, något de nu är i full färd med.

Kan vara flera olika sjukdomar  - Vi valde ut 400 tvillingpar och erbjöd dem att komma till Södersjukhuset i Stockholm. I denna grupp ingår både rökare och icke-rökare samt både enäggstvillingar och tvåäggstvillingar. Över hälften tackade ja, vilket är ett otroligt bra gensvar med tanke på att båda tvillingarna i de olika paren måste ställa upp om det ska vara någon vits, säger Jenny Hallberg.

Väl i Stockholm får de genomgå en stor lungfunktionsmätning samt svara på frågor om eventuella symtom och den miljö de lever i. Personer som visar tecken på KOL får dessutom genomgå lungröntgen.

Hittills har forskarna hunnit avverka fler än 300 av de över 400 tvillingar som ställde upp i COPD-twins, som studien kallas.

Studien primära syfte är att svara på frågan om ärftlighet har betydelse för risken att drabbas av KOL och identifiera grupper som har ökad benägenhet att utveckla sjukdomen.

- Vi vill veta om KOL är en enda sjukdom som ska behandlas på samma sätt, eller om det i själva verket är flera olika sjukdomar som kräver olika typer av behandlingar. I dag vet vi inte det, säger Jenny Hallberg.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev