fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Billigt läkemedel tycks rädda liv vid hjärnskador

Publicerad: 8 november 2019, 11:10

Patienter som drabbas av milda till måttliga traumatiska hjärnskador och behandlas med tranexamsyra inom tre timmar, tycks ha lägre risk attdö av skadan än de som fick placebo.

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån

Vissa patienter verkar få en lägre risk att dö av sina traumatiska hjärnskador om de behandlas med tranexamsyra kort efter att skadan skett, enligt en ny stor studie.

Ämnen i artikeln:

Karolinska universitetssjukhusetAkutsjukvård

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Tranexamsyra är ett billigt och välkänt läkemedel som hämmar levrat blod att lösas upp. Det har diskuterats om behandlingen kan förhindra dödsfall som kopplas till traumatiska hjärnskador, och nu har ett internationellt forskarlag tittat närmare på detta. Den randomiserade studien är en av de största på området, och fynden har publicerats i tidskriften Lancet.

– Det är en intressant studie som har väckt uppmärksamhet. Men eftersom den utföll negativt för det primära effektmåttet hjärnrelaterad död tror jag inte att svensk praxis kommer förändras nämnvärt i nuläget, säger Hans Johnsson som är docent och överläkare vid akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Strax över 9 000 vuxna patienter lottades till att få tranexamsyra eller placebo intravenöst. Det primära effektmåttet var andelen dödsfall till följd av hjärnskador inom 28 dagar från att skadan inträffat hos patienter som hade fått behandling inom tre timmar.

Och det fanns alltså ingen statistisk säkerställd skillnad mellan de två grupperna gällande det primära effektmåttet. När forskarna gjorde ytterligare subanalyser fann man av patienter med milda till måttliga traumatiska hjärnskador – där behandlingen påbörjats inom tre timmar efter traumat – hade 22 procents lägre relativ risk att dö av sådana skador om de hade fått tranexamsyra.

– Det verkar finnas en viss vinst för specifikt denna patientgrupp, även om det handlar om en liten riskminskning. Det är något som behöver undersökas vidare i ytterligare studier framöver, säger Hans Johnsson.

Behandlingen med tranexamsyra kopplades inte till fler fall av vaskulära komplikationer, såsom exempelvis stroke eller djup ventrombos.

– Det har länge diskuterats om läkemedlet kan vara riskabelt att ge till personer med traumatiska hjärnskador, och dessa fynd talar för att så inte är fallet.

Forskarna undersökte inte närmare hur blödningarna i skallen påverkades av tranexamsyra, och detta är något man kommer att följa upp i en kommande substudie.

Patienterna var i snitt 42 år gamla, och de kom från 29 länder. Fler män än kvinnor deltog i studien som pågick mellan 2012 och 2019. Patienterna uppvisade antingen tecken på intrakraniell blödning under en datortomografiundersökning, eller så hade de en sänkt medvetandegrad vilket skattades med en särskild skala som kallas Glasgow coma scale.

Läs mer i abstract:

The CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial. Lancet, publicerad online den 14 oktober 2019. DOI: 10.1016/ S0140-6736(19)32233-0

Relaterat material

Billigt läkemedel räddar kvinnoliv

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev