söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Dimetylfumarat misstänks ge allvarlig biverkning

Publicerad: 25 april 2013, 08:51

Ny version. Fyra fall av en dödlig sjukdom i centrala nervsystemet har drabbat psoriasispatienter som behandlats med läkemedelssubstansen dimetylfumarat, som även används mot MS. Företaget Biogen Idec tonar dock ner händelserna.

Ämnen i artikeln:

PsoriasisMultipel sklerosLäkemedel

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Texten är uppdaterad och förtydligad kl 10.41 fredag 26 april.

En svår biverkning som sedan tidigare begränsat användningen av MS-läkemedlet Tysabri (natalizumab) verkar nu även kopplas samman med användning av dimetylfumarat som är aktiv ingrediens i det nya lovande orala MS-läkemedlet Tecfidera.

Det handlar om så kallad progressiv multifokal leukoencefalopati, PML, där nervcellernas skyddande myelinskidor bryts ner.

I senaste utgåvan New England Journal of Medicine beskriver nu forskare i Tyskland respektive Nederländerna två fall av sjukdomen hos patienter som fått kombinationsläkemedel mot psoriasis där dimetylfumarat ingick.

I samma utgåva av tidskriften finns också ett svar från företrädare för bolaget Biogen Idec som står bakom både Tecfidera och Fumaderm, ett av de dimetylfumaratinnehållande läkemedlen som de aktuella patienterna fått. De skriver att de känner till ytterligare två fall där patienter utvecklat PML efter att de använt dimetylfumaratinnehållande läkemedel mot psoriasis.

Samtidigt tonar de ner händelserna och påpekar att det i samtliga fyra fall finns komplicerande faktorer som gör det svårt att fastslå ett orsakssamband: Fumaderm har även andra aktiva ingredienser än dimetylfumarat och det förekom även annan immunsänkande behandling. Vidare hade patienterna haft låga nivåer av lymfocyter i blodet under lång tid, vilket är en riskfaktor för att drabbas av PML.

Slutligen skriver företrädarna för Biogen Idec att inga fall av PML drabbat de mer än 2 600 patienter med multipel skleros som ingått i de kliniska prövnignsprogrammet för Tecfidera.

Andra experter anser dock att det finns vissa skäl för oro. Den tyske neurologen Jörg Schulz, som är en av författarna bakom en av de två fallrapporterna, uttalar sig för den amerikanska nätsidan Healthday. Han pekar där på att de övriga aktiva ingredienserna i Fumaderm är snarlika dimetylfumarat och att det kan krävas relativt lång behandlingstid innan PML eventuellt skulle kunna uppträda som följd av behandlingen.

– Med publiceringen av vår fall önskar vi skapa medvetenhet att behandling med någon form av fumarsyra kan innebära en risk att utveckla PML, säger Jörg Schulz till Healthday.

En annan läkare som uttalar sig för Healthday är den amerikanske neurologen Robert Fox, som deltagit i de kliniska prövningarna med Tecfidera. Han pekar på att i dessa avslutade 3 procent av patienterna behandlingen på grund av låga värden för vita blodkroppar.

– Den intensiva monitoreringen i den kliniska prövningen kan ha hindrat uppkomsten av PML, säger Robert Fox till Healthday.

Han anser att fallrapporterna ger viktig ny kunskap om den aktuella läkemedelsklassen.

– Även om vi inte har sett något fall av PML hos patienter som behandlats med Tecfidera så tror jag att det finns goda orsaker till att applicera den nya kunskapen i hänseende till Tecfidera, säger han.

PML orsakas av ett virus som kan finnas sovande hos vuxna personer efter en primärinfektion i barndomen. Vid nedsättning av immunförsvaret kan viruset aktiveras och ge upphov till PML.

Relaterat material

Lovande för ny tablett mot MS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev