fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Gränsöverskridande team ska lyfta demensvården

Publicerad: 29 juni 2017, 13:45

Som enda nordiska land saknar Sverige en nationell demensstrategi, men det ska det bli ändring på nu. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Bättre utbildning, demensteam och standardiserade insatsförlopp. Det är tre av Socialstyrelsens förslag till nationell demensstrategi.

Ämnen i artikeln:

Socialstyrelsen

Annika Carpman

annika.carpman@dagensmedicin.se


Äldreminister Åsa Regnér (S) fick på torsdagen 127 sidor med förslag på hur vård och omsorg för dementa kan bli bättre. Socialstyrelsen lyfter fram sju övergripande problemområden och förslag till prioriterade insatser fram till år 2022.

Redan i inledningen av rapporten konstaterar Socialstyrelsen att kunskaperna om demenssjukdomar brister inom alla yrkesgrupper i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

För att råda bot på det vill myndigheten bland annat att baskunskaper om demenssjukdomar ges i samtliga grundutbildningar som är relevanta inom demensvården.

Myndigheten efterlyser också bättre samverkan mellan landsting och kommuner. Enligt förslaget ska det år 2022 finnas gränsöverskridande demensteam i Sverige med uppgift att förbättra vård och omsorg samt tidigt upptäckt.

– Det visar sig bland annat genom att långtifrån alla får en diagnos. Även bland dem som får en diagnos är det många som inledningsvis inte får information, stöd och insatser. Det är först senare, när sjukdomen hunnit gå ganska långt som stöd sätts in, säger Frida Nobel, medicinskt sakkunnig och ansvarig utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Myndigheten ser det också som angeläget att utveckla standardiserade insatsförlopp i samband med att personer får en demensdiagnos. Det gäller både uppföljning inom hälso- och sjukvården och sociala stödinsatser till anhöriga och personer med demenssjukdom. Insatserna kan till exempel vara handledning och utbildning, enligt förslaget.

”Ett sådant standardiserat insatsförlopp skulle till exempel kunna innefatta information om hjälpmedel och redan i ett tidigt skede lyfta diskussionen om samtyckesfrågor”, står det i förslaget.

I dag finns cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Fram till år 2050 förväntas antalet nästan fördubblas, enligt Socialstyrelsen.

Identifierade problemområden

1. Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
2. Personal
3. Kunskap och kompetens
4. Uppföljning och utvärdering
5. Anhöriga och närstående
6. Samhälle
7. Digitalisering och välfärdsteknik

Källa: Socialstyrelsen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev