söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Socialstyrelsen ändrar sig igen om Mabthera

Publicerad: 9 november 2016, 08:20

Läkemedlet Mabthera har i dag försäljningstillstånd för non-Hodgkins lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, reumatoid artrit samt kärlinflammationssjukdomarna granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit. Någon av läkemedelsmyndigheter godkänd indikation för multipel skleros finns inte Foto: Roche

För andra gången går Socialstyrelsens ledning in och ändrar rekommendationen för det omdiskuterade off label-läkemedlet Mabthera vid ms. I nya nationella riktlinjer ser läkemedlet inte ut att få någon prioritetssiffra, vilket möts av kritik.

Ämnen i artikeln:

Off labelSocialstyrelsenMultipel sklerosLäkemedel

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Att inte ta tydlig ställning i denna fråga riskerar trovärdigheten av riktlinjerna. Man undrar i vems intresse som Socialstyrelsen agerar, säger neurologen Anders Svenningsson, som har lett prioriteringsarbetet i riktlinjerna.

Det har varit många turer kring lymfomläkemedlet Mabthera (rituximab) som på kort tid blivit det mest använda läkemedlet vid multipel skleros, ms, i Sverige – detta trots att läkemedlet saknar försäljningstillstånd för indikationen. Den breda användningen har fått kraftig kritik från läkemedelsindustrin.

I våras skrev Dagens Medicin om att Mabthera i sent skede lyftes ur remissversionen av de nationella riktlinjerna för ms-vården. Bakom beslutet stod generaldirektören Olivia Wigzell som därmed körde över sina egna experter. Hennes argument var bland annat att riktlinjerna behövde harmoniera med Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer samt att det då pågick ett tillsynsärende hos Ivo gällande just användningen av Mabthera vid ms.

Sedan dess har tillsynsärendet avslutats med budskapet att användningen av läkemedlet vid ms är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare har en rad remissinstanser efterlyst att Socialstyrelsen ska ta ställning i frågan. Och i somras beslutade Socialstyrelsens experter att läkemedlet, eller rättare sagt läkemedelsklassen anti-CD20, skulle tas med igen i slutversionen av riktlinjerna. Detta beslut ska ha varit förankrat hos generaldirektören Olivia Wigzell.

Men i sent skede har det nu återigen fattats ett överordnat ställningstagande på myndigheten som igen ändrar vad rekommendationen ska bli. Denna gång har frågan behandlats i Socialstyrelsens styrelse.

Enligt Anders Svenningsson är innebörden att läkemedlet inte kommer få en prioriteringssiffra, likt alla andra rekommendationer i riktlinjerna.

– Enligt min information ska det i stället bli någon form av text som beskriver evidensläget för behandlingen, säger han.

Nu på fredag, den 11 november, har Socialstyrelsen kallat alla medverkande experter bakom riktlinjerna till ett möte där styrelseledamoten Anna Nergårdh ska berätta om myndighetens ställningstagande.

Innan mötet vill varken hon eller Socialstyrelsens kommunikationschef Ola Billger kommentera vad som ska sägas. Dagens Medicin har begärt ut det styrelseprotokoll från slutet av oktober där frågan behandlats, men protokollet är ännu inte upprättat och justerat.

Slutversionen av riktlinjerna ska publiceras den 1 december.

Relaterat material

Generaldirektör körde över egna experter om ms-läkemedel

Studie stödjer bruk av Mabthera vid ms

Alla får inte nya ms-läkemedel

Lif vill utreda den fria förskrivningsrätten

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev