söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Studie stödjer bruk av Mabthera vid ms

Publicerad: 27 oktober 2016, 10:30

Läkemedlet Mabthera har i dag försäljningstillstånd för non-Hodgkins lymfom, kronisk lymfatisk leukemi, reumatoid artrit samt kärlinflammationssjukdomarna granulomatos med polyangit och mikroskopisk polyangit. Någon av läkemedelsmyndigheter godkänd indikation för multipel skleros finns inte. Foto: Roche

Användning av det omdiskuterade läkemedlet Mabthera vid ms är säkert och förefaller leda till god effekt. Den slutsatsen drar svenska forskare i den hittills största sammanställningen på området.

Ämnen i artikeln:

Multipel skleros

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Det här är i första hand en säkerhetsgenomgång och ur den aspekten kan vi säga att studien ger stöd för Mabtheras roll i behandlingen av ms, säger Jonatan Salzer, ST-läkare i neurologi vid Norrlands universitetssjukhus och en av forskarna bakom studien.

Mabthera (rituximab) är ett antikroppsläkemedel som ursprungligen utvecklats mot lymfom. Någon indikation för multipel skleros, ms, har det inte – men ändå står i dagsläget runt en tredjedel av alla läkemedelsbehandlade ms-patienter i Sverige på läkemedlet.

Detta breda off label-bruk har fått kritik från främst läkemedelsindustrin som ifrågasatt användningen ur bland annat patientsäkerhetsperspektiv då ingen granskning av biverkningar har gjorts av regulatoriska myndigheter.

Möjligen kan den nya studien ta udden av en del av de här kritiken. Inga allvarligare säkerhetsignaler framkom nämligen under i snitt två års uppföljning av 822 Mabtherabehandlade ms-patienter vid tre universitetssjukhus i Sverige.

Den vanligaste typen av biverkning var relaterad till infusionsproceduren, som illamående och huvudvärk, och inträffade vid 8 procent av administrationstillfällena.

Totalt 82 andra så kallade negativa händelser rapporterades, varav 76 handlade om infektioner.

Jonatan Salzer framhåller att det är svårare att dra slutsatser kring effekten av behandlingen, då studien var av observationstyp utan kontrollgrupp.

– Men om resultaten pekar i någon riktning så är det att effekten är bra. Bland patienterna med skovvist förlöpande ms så inträffade ett nytt skov till exempel bara 0,04 gånger per år och patient, säger han och fortsätter:

– Överlag tycker vi att effektresultaten stödjer de lovande resultat som finns sedan tidigare från fas 2-studier av den här behandlingsprincipen.

Ett annat fynd i studien var att en halverad dos av Mabthera verkade vara väl så effektiv än den som tidigare vanligen använts i studier.

Läs hela studien:

Jonatan Salzer med flera. Rituximab in multiple sclerosis – a retrospective observational study on safety and efficacy. Neurology, publicerad online den 19 oktober 2016. DOI: 10.​1212/​WNL.​0000000000003331 

Relaterat material

Lif vill utreda den fria förskrivningsrätten

Omdiskuterat läkemedel var bäst vid ms

Generaldirektör körde över egna experter om ms-läkemedel

Alla får inte nya ms-läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev