onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Neurologi

Varierande effekt av cannabinoider

Publicerad: 24 juni 2015, 09:34

Foto: Thinkstock

En sammanställning av befintlig öppen forskning på cannabinoider visar att effekten för olika indikationer har olika vetenskapligt stöd och att fler studier behövs för att fastställa nyttan och säkerheten hos preparaten.


Cannabinoider är de aktiva ämnena i cannabisplantan och i dag finns två läkemedel med dessa ämnen som kan skrivas ut i Sverige; Sativex (cannabisextrakt) mot ms och Marinol (syntetisk cannabinoid) mot olika smärttillstånd, aptitlöshet och illamående. Det senare preparatet kräver licensförskrivning. I till exempel Kanada är det numera lagligt med medicinsk marijuanaanvändning liksom i ett antal delstater i USA, trots att effekten fortfarande är omdebatterad.

Den nya metaanalysen på 79 randomiserade studier visar att det finns vetenskapliga bevis för att cannabinoider har effekt mot smärta och spasticitet. Bevisen bedömdes som måttliga, den näst högsta evidensgraden enligt den fyrgradiga GRADE-skalan. Däremot verkar effekten på illamående och kräkning vid cellgiftsbehandling, på viktökning vid hiv, på sömnsvårigheter och Torettes syndrom vara mindre klar. Enligt forskarna kan avsaknaden av vetenskapligt stöd för vissa indikationer bero på det låga antalet studier som fanns för de indikationerna. Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Jama.

Cannabinoiderna orsakade fler biverkningar än placebo och några av de vanligaste var yrsel, muntorrhet, illamående, trötthet och eufori. Forskarna hittade inga studier som utvärderade biverkningarna efter långtidsanvändning av preparaten.

För kronisk smärta utvärderades 28 studier. Motsvarande antal studier för spasticitet var 14, för aptitstimulerande effekt för HIV-patienter 4, för sömnproblem 2 och för Tourettes syndrom 2. Totalt omfattade meta-analysen 6 462 patienter.

Enligt forskarna behövs fler studier för att kunna avgöra vilka effekter cannabinoider har för olika indikationer, särskilt för de indikationer där det i dag finns mycket få studier publicerade. Dessutom behövs fler studier på marijuana eftersom forskarna bara kunde inkludera två sådana i meta-analysen.

I en ledarkommentar i samma tidskrift menar två experter att om stater vill godkänna användandet av medicinsk marijuana bör de också bekosta de stora patientstudier som behövs för att fastställa nyttan och avsaknaden av allvarliga biverkningar av cannabis. Enligt experterna finns det ingen anledning att godkännandeprocessen skulle vara annorlunda för dessa preparat jämfört med vanliga läkemedel.

Här kan du läsa abstract till studien:

Penny Whiting med flera. Cannabinoids for Medical Use. A Systematic Review and Meta-analysis. Jama. 2015; 313(24): 2456-2473. DOI:10.1001/jama.2015.6358.

Relaterat material

”Fler läkare bör känna till att medicinsk cannabis är godkänd”

Läkare vill förskriva marijuana

Grönt ljus för marijuanakakor

KARIN SVENS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev