söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Omvårdnad

”Det ska framgå tydligare vad det innebär att vara barnmorska”

Publicerad: 24 mars 2014, 06:00

Barnmorskeförbundets etiska råd vill att lärosätena tydligare upplyser om att aborter ingår i barnmorskors yrkesuppgifter.


Beslutet att rekommendera lärosätena att förtydliga sin information fattades nyligen.

– Vi vill att det ska framgå mycket tydligare vad det innebär att vara barnmorska och att sätta kvinnans rättigheter främst, säger Catharina Zätterström, sammankallande för etiska rådet.

I dag finns barnmorskeprogram vid tolv lärosäten i landet. Dagens Medicin har gått igenom den övergripande information om dem som lärosätena presenterar på sina respektive sajter.

Graviditet och förlossning är i fokus och bara tre lärosäten informerar tydligt om att också aborter ingår i utbildningen: Karolinska institutet, Högskolan i Borås och Mälardalens högskola i Västerås.

Övriga har mer övergripande formuleringar om kvinnors reproduktiva hälsa.

Men Barnmorskeförbundets etiska råd vill alltså att blivande studenter blir noggrant informerade redan tidigt, så att de kan välja ett annat yrke om de vet med sig att de inte vill medverka i abortverksamhet.

– Man ska inte bli barnmorska om man inte kan tänka sig att delta i någon form av abortvård, säger Catharina Zätterström.

Bakgrunden till beslutet var en diskussion om eventuella konsekvenser av en samvetsklausul, om en sådan skulle införas i Sverige. Samvetsklausuler finns i de flesta länder i Europa och de innebär att personal inom hälso- och sjukvården har rätt att säga nej till att medverka i exempelvis abortverksamhet.

– Vi vred och vände på fördelar och nackdelar. För lärosätenas del skulle konsekvenserna av en samvetsklausul bli väldigt stora för då skulle studenterna ha rätt att inte delta i vissa delar av utbildningen, säger Catharina Zätterström.

Etiska rådet landade som väntat i ett bestämt nej till att ha en samvetsklausul i svensk lagstiftning. Barnmorskeförbundet har samma hållning i frågan, liksom Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG.

I Sverige är det bara ett riksdagsparti som förespråkar samvetsklausul: Sverigedemokraterna. Däremot har den allmänna debatten väckts av det fall där en barnmorska anmält sig som diskriminerad. Hon har i tre fall nekats anställning på kvinnokliniker sedan hon gjort klart att hon inte kan tänka sig att medverka i abortverksamhet av religiösa skäl.

Fallet ligger fortfarande hos diskrimineringsombudsmannen, DO, i väntan på ett avgörande.

I vårt grannland Norge debatteras för närvarande ett förslag till skärpning av samvetsklausulen som, om förslaget blir verklighet, innebär att allmänläkare får rätt att neka kvinnor den remiss som krävs för att få en abort.

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev